About Us

PROFIL SPOLEČNOSTI

mediaIamge

Hikvision je předním světovým poskytovatelem řešení IoT, jehož hlavní kompetencí je video. Pracovníci výzkumu a vývoje společnosti Hikvision jsou početní a vysoce kvalifikovaní. Naše společnost vyrábí kompletní sadu komplexních produktů a řešení pro širokou škálu vertikálních trhů. Aby mohla dosáhnout své dlouhodobé vize, rozšiřuje společnost Hikvision kromě bezpečnostního odvětví svůj dosah do odvětví chytrých technologií v domácnostech, do průmyslové automatizace a automobilové elektroniky. Produkty Hikvision mimo jiné poskytují koncovým uživatelům důležité obchodní informace, které jim dokážou zefektivnit provoz a přinést komerční úspěch. Více informací>>

CORPORATE INFORMATION

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

ESG REPORT

VOLNÁ MÍSTA

OBRAŤTE SE NA NÁS

Hikvision Czech

Hikvision Czech

 

Vyskočilova 4, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tel: +420 296 182 640

E-mail: info.cz@hikvision.com

Technická podpora: support@hikvision.com

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Kontakt
back to top
Top