CO NABÍZÍME

Mezi dvě velké výzvy, které s sebou přináší monitorování většího počtu pracovišť na dálku, patří integrace systémů a prevence falešných poplachů.

Řešení pro poplachová příjímací centra od společnosti Hikvision nabízí celou řadu možností, díky kterým lze v poplachových centrech (PPC) dosáhnout vyšší efektivity a úspory nákladů. Prostřednictvím inovativní škálovatelné technologie umožňuje pracovníkům poplachových center poskytovat lepší služby na dálku.

Flexibilita tohoto řešení spočívá v tom, že dokáže bezproblémově reagovat na upozornění z poplašných zařízení i kamer prostřednictvím řady připojovacích protokolů. Obecně řečeno, ať už poplachové přijímací centrum funguje jakkoli, lze navýšit jeho efektivitu pomocí ověřování prostřednictvím videozáznamů, virtuálních hlídacích funkcí a integrovaných upozornění z nejrůznějších monitorovacích zařízení.

Ověřování prostřednictvím videozáznamu

mediaIamge

Poplachová centra musí v rámci své každodenní činnosti ověřovat jednotlivé poplachy, aby v důsledku neztrácela čas reagováním na případy, kdy ke spuštění alarmu došlo omylem. Umístění kamer na pracoviště sice může operátorům pomoci zjistit, co poplach spustilo, oni sami však musí vědět, kam se mají podívat.

 

Upozornění z poplašného zařízení – Software HikCentral Gateway VMS dokáže automaticky spárovat poplašné zařízení s nejbližší kamerou, díky čemuž mohou operátoři snadno vidět, co se děje, a patřičně reagovat. Zvládne integrovat upozornění z poplašných zařízení jakékoli značky.

 

Upozornění z kamer – Pomocí standardního protokolu Sur-Gard také dokáže integrovat výstrahy překódované z bezpečnostních kamer používaných jako snímače pohybu.

To znamená, že operátoři mohou mít k dispozici záznam v reálném čase, který si zároveň mohou přehrávat, a nemusejí pracovat s různými systémy a odkazovat se na databázové soubory.

 

Click here to find out more

Virtuální hlídka

mediaIamge

Při monitorování pracovišť na dálku jsou běžné obchůzky, například v noci nebo o víkendu, obvykle nemožné. Virtuální hlídání umožňuje poplachovým centrům monitorovat napřímo a ovládat kamery na dálku za pomoci softwaru HikCentral VMS. Například umožňuje ovládat kamery PTZ a sledovat jednotlivé osoby na hlídaném pracovišti. Kromě toho mohou operátoři spravovat zařízení, plánovat činnosti a zobrazovat si poplašná oznámení. V neposlední řadě mohou reagovat na nouzové poplachy, zatímco bude mít každý z objektů předem přiřazen kontakt pro případ nouze. To vše nejen umožňuje bezpečně hlídat na dálku, ale také navyšuje efektivitu a omezuje náklady.

 

Click here to find out more

Přímá soudržnost produktů Hikvison

mediaIamge

Poplachová přijímací centra mají na starost celou řadu zákazníků, a tím pádem také širokou škálu systémů. Propojit se s nimi tak může být nelehký úkol. Společnost Hikvision si toho je vědoma, a proto poskytuje různé způsoby připojení ke stávajícím systémům. Ať už tedy centra používají jakékoli vybavení či zařízení od společnosti Hikvision (od samotných poplašných zařízení AX PRO po systémy s kamerami IP), mohou je snadno integrovat do svého softwaru pro správu centra.

Click here to find out more

Monitory

mediaIamge

Žádné poplachové příjmací centrum se obyčejně neobejde bez spousty monitorů! I v tomto ohledu může být společnost Hikvision nápomocna, a sice svou rozsáhlou řadou monitorů určených výhradně pro monitorovací centra. Tyto monitory můžete bezproblémově propojit a vytvořit tak například zeď o šesti 55" monitorech, aby operátoři měli lepší přehled a mohli rychleji reagovat.

Click here to find out more

Související odkazy

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top