Přehled

Narůstající počet vozidel klade vyšší nároky na silniční infrastrukturu. Více vozidel způsobuje zácpy, frustraci a zpoždění. Tyto problémy mohou navíc vést k porušování dopravních předpisů a vyššímu množství nehod. To může být komplexní výzvou pro orgány a organizace, které chtějí vnést do tohoto chaosu pořádek, například pro urbanisty, týmy monitorování silnic a záchranné služby. Potřebujeme řešení, které zlepší informovanost, odstraní složitost a sníží nároky na pracovní sílu.

Klíčovým cílem zůstává zajištění bezpečnosti a odpovědného chování všech účastníků silničního provozu optimalizací využití dopravních zdrojů a co nejpružnější reakcí na dopravní události.

Inteligentní dopravní systém společnosti Hikvision poskytuje řešení, které zmírňuje všechny tyto problémy odstraněním překážek, které již dlouho trápí úřady a uživatele silnic, a zajištěním volného průjezdu a pomoci lidem v době, kdy ji potřebují, inteligentnějším a plynulejším způsobem.

 

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT


Hlavní výhody našeho řešení


Stáhnout

Úspěšné příběhy

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top