Přehled

Od vrtů po zpracovatelské závody a od potrubí k rafineriím a chemickým závodům pokrývají ropná a plynárenská zařízení rozsáhlé investice rozptýlené po vzdálených lokalitách. Nyní Hikvision nabízí integrované bezpečnostní řešení zahrnující detekci narušení, prevenci požárů a správu vozidel pro ochranu vašich kritických zařízení, ať jsou kdekoli, poskytující vysoce kvalitní bezpečnostní ochranu všude kolem s včasnou detekcí narušení a rychlou reakcí na fyzické útoky.

Detekce narušení

mediaIamge

Obvody ramen u ropných polí, chemických závodů a tankových farem

 

Řešení Hikvision pomáhá detekovat všechny druhy vozidel a osob, které se přibližují k zakázaným oblastem, a v reálném čase identifikuje vandalismus a podezřelou aktivitu – jako je narušení perimetru. Může zastavit vetřelce v jejich stopách nebo upozornit personál na jejich přítomnost dříve, než se rizika stanou katastrofou.