Device Network SDK_Linux64
Device Network SDK_Linux64
V6.1.9.48 |64.12MB |2023/06/14
Slouží k sekundárnímu vývoji na základě SDK sítě zařízení. Podporuje vzdálený přístup a ovládání zařízení Hikvision a poskytuje dynamickou linkovou knihovnu SDK, průvodce pro vývojáře a ukázku (C++ a Java).
Slouží k sekundárnímu vývoji na základě SDK sítě zařízení. Podporuje vzdálený přístup a ovládání zařízení Hikvision a poskytuje dynamickou linkovou knihovnu SDK, průvodce pro vývojáře a ukázku (C++ a Java).

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.