Nástroj SADP
Nástroj SADP
V3.0.4.9 |115.48MB |2022/03/18
Software SADP se používá k vyhledávání zařízení online ve stejné síti. Podporuje zobrazení informací o zařízení, aktivování zařízení, úpravu parametrů sítě pro zařízení, resetování hesla zařízení atd.
Software SADP se používá k vyhledávání zařízení online ve stejné síti. Podporuje zobrazení informací o zařízení, aktivování zařízení, úpravu parametrů sítě pro zařízení, resetování hesla zařízení atd.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top
Top