Přehled

V dnešní době, kdy se digitální budování kampusů stalo celosvětově rozšířeným, umožňují nové technologie studentům učit se snadněji, efektivněji a pohodlněji jak na univerzitě, tak na dálku, a zároveň umožňují učitelům soustředit se více na samotnou výuku a poskytovat kvalitní vzdělávací zdroje většímu počtu studentů mimo učebny. Díky pokročilým a snadno implementovatelným produktům a systémům poskytuje inteligentní vzdělávací řešení Hikvision studentům intuitivnější výuku a zároveň mění způsoby, jak učitelé organizují hodiny a vedoucí je hodnotí.

Intuitivní výuka a učení

Classroom Hub solutions for effective, engaging virtual and remote learning