CO NABÍZÍME

Řešení pro monitorování hustoty návštěvnosti využívá technologii počítání osob k upozornění, když se v prostoru nachází více než definovaný počet lidí. Kamery pro počítání lidí mohou být instalovány u jednotlivých vstupů a výstupů. To může spočítat jednotlivé osoby a může být nakonfigurováno tak, aby detekovalo mezeru mezi nimi. Pokud vstoupí příliš mnoho lidí nebo pokud je prostor mezi nimi menší než definovaná délka (například ve frontě), spustí se alarm.

 

Díky tomu je mnohem snazší dát lidem dostatek prostoru k udržení vzdálenosti na určitém místě. Detekce toku lidí může operátorům a manažerům také sdělit, jak se lidé pohybují v prostoru k vylepšení plánování.

 

Pro oblasti, které potřebují kontrolovat počet lidí, poskytujeme řešení pro monitorování hustoty návštěvníků prováděným jednoduchým a praktickým způsobem. Celkový počet lze přednastavit podle měnících se pravidel a zásad – např. supermarket nesmí povolit více než 100 lidí v prostoru.

 

 

ŘEŠENÍ HUSTOTY NÁVŠTĚVNOSTI PŘISPÍVAJÍ K:


VIDEO

APLIKACE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top
Top