Ochrana stoleté technické památky před rizikem vypuknutím požáru

Ochrana stoleté technické památky před rizikem vypuknutím požáru

Petřínská lanovka je jedinečná vice než 100 let stará dráha, jejíž historie sahá až do roku 1891, kdy byla poprve otevřena za účelem osobní dopravy. Dnes jí převážně vnímáme jako velmi oblíbenou turistickou atrakci, která přepraví i vice jak 2 miliony cestujících ročně a to na trase Újezd – Nebozízek - Petřín. Vzhledem ke stáří poháněcího soustrojí, jež bylo instalováno v roce 1932, je nezbytné stroji věnovat speciální péči a zvýšenou pozornost. Instalovaná termokamera Hikvision monitoruje právě tento unik,át přičenž hlídá, aby nedocházelo k jeho nadměrnému přehřátí, případnému zažehnutí či vzniku požáru.

Výzva

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) provozuje v současné době lanovou dráhu o délce 510,4 m. Lanovka je poháněná historickým strojním zařízením, které je již historicko-technickou památkou. Takovýto jedinečný stroj vyžaduje zvláštní zacházení. Je jej třeba neustále sledovat i svědomitě udržovat, aby mohl být zachován i pro budoucí generace. 

The machine was electrified in the 1930’s, which makes it a concern for the operators, who would like to minimize the risk of fire and damage. Během provozu dochází k velkému tření, hlavně v ložiskových skříních, které může způsobit značné přehřátí a následný požár.  

The Municipal Transport Company needed a way to monitor the machine closely without engineers needing to manually inspect regularly. Včasné upozornéní na vznikající potenciální problem nám má dát dostatečný prostor pro rychlou reakci a čas na vhodné řešení. Toto je zásadní v otázkách prevence při předcházení poškození historických zařízení, zejména při prevenci požáru.

Solution

Řešením bylo nainstalovat Termo & Optical Bi-spectrum síťová bullet kameru Hikvision (DS-2TD2637-15/V1). Kamera přináší to nejlepší z tepelné i optické technologie. Může se pochlubit vysoce citlivým tepelným modulem s NETD méně než 35 mK a optickým modulem s vysokým rozlišením 4 MP.

Kamera je instalována ve strojovně a namířena na poháněcí soustrojí. Dokáže detekovat abnormální zvýšení teploty dílů i na nejtemnějších místech měřením „emisivity“. Pokročilý algoritmus detekce požáru kamery to analyzuje a odešle upozornění příslušnému pracovišti, které může zahájit opatření vedoucí k velmi zásadnímu snížení škod. Jakmile je oblast zájmu zaznamenaná, mohou se inženýři problému věnovat dříve, než se zhorší, a dokonce zabránit požáru. Nejen obsluha lanové dráhy a příslušné dispečerské pracoviště, ale I vedoucí lanovky sledují výstup kamery pomocí monitoru na svém pracovišti. Jsou tak schopni neustále sledovat, co se ve strojovně děje.

Results

Lubomír Šmíd, Security Manager Dopravního podniku, uvádí: “Dnešní firmy nejsou schopné zajistit tak kvalitní servis historického stroje v plném rozsahu, abychom si jeho část nemuseli zajišťovat sami. Odbornost pracovníků lanové dráhy je na velmi vysoké úrovni, a proto jsme schopni udržet tento stroj nejen v hodnotě historické, ale hlavně provozuschopné, pro další generace. Neexistuje žádný jiný takový stroj a my potřebujeme zabránit škodám, které by nešlo vyčíslit ani historicky, ani finančně.“

Ačkoli se termální kamery v současné době používají hlavně k prevenci rizika požáru ve strojovně, existuje plán pro další použití. . Tuto technologii lze použít také ke sledování provozních prostorů dráhy, pro zvýšení bezpečnosti. Například pokud by se někdo vyskytoval v kolejišti, byl by detekován pomocí inteligentní funkce kamery - analýzy překročení linie (Cross Line)

Zavedení špičkové duální termovizní&den/noc technologie pomáhá udržovat a zabezpečovat 100 let starý železniční systém. This is particularly interesting, since it was built in the infancy of thermal technology. Their stories seem to have developed in tandem!

Kliknutím sem získáte další informace o tepelné technologii Hikvision.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top