Novinky

Topic
Vše
Corporate news
Partners
Industries
Awards
Thermal
AI
ColorVu
Events
Alarm
ESG
PanoVu
Access control
Intercom
Security operations
Business operations
Trends
Traffic management
Solution
Perimeter protection
LED
Temperature screening
MinMoe
Healthcare
Software
Training
Interactive displays
Deepinview cameras
8K
DVR
Retail
Year
Vše
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Search news

Novinky

Filter
Cancel
Topic
Vše
Corporate news
Partners
Industries
Awards
Thermal
AI
ColorVu
Events
Alarm
ESG
PanoVu
Access control
Intercom
Security operations
Business operations
Trends
Traffic management
Solution
Perimeter protection
LED
Temperature screening
MinMoe
Healthcare
Software
Training
Interactive displays
Deepinview cameras
8K
DVR
Retail
Year
Vše
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Resetovat
ODESLAT

Společnost Hikvision vydává bílou knihu o kybernetické bezpečnosti

 

 

Společnost Hikvision, přední světový dodavatel řešení IoT, jehož hlavní technologií je video, dnes oznámila vydání bílé knihy o kybernetické bezpečnosti, která má sloužit jako vzdělávací zdroj pro bezpečnostní průmysl. 


Společnost Hikvision je přesvědčena, že je nezbytné, aby vedoucí představitelé odvětví spolupracovali na pochopení rizik kybernetické bezpečnosti a na přijetí opatření k řešení těchto výzev pro odvětví IoT. 


"Dohledový průmysl se původně opíral o analogovou technologii, která fungovala na soukromých sítích. V té době se průmysl soustředil na cenu, výkon a snadné použití. Jak se odvětví transformovalo z analogového a izolovaného na digitální a síťové, viděli jsme výhody, které digitální a síťová revoluce přináší do odvětví dohledu. Jsme však také svědky šíření různých typů škodlivých kybernetických útoků z internetu do odvětví dohledu," řekl Bin Wang, ředitel laboratoře a oddělení bezpečnosti sítí a informací společnosti Hikvision.

 

Bílá kniha společnosti Hikvision o kybernetické bezpečnosti popisuje současné bezpečnostní hrozby pro internet věcí a pro bezpečnost sítí a informací v odvětví dohledu. Zkoumá životní cyklus zabezpečení produktů a výzkum zabezpečení produktů s cílem komplexně chránit data uživatelů a chránit majetek před běžnými kybernetickými hrozbami.


Společnost Hikvision se zavázala podporovat a dodržovat mezinárodně uznávané standardy a osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnost Hikvision aktivně podporuje průmyslový výzkum zaměřený na zvýšení obranyschopnosti sítě. Věnuje se používání a zlepšování otevřených a transparentních metod, aby zákazníci a uživatelé mohli posoudit schopnosti společnosti Hikvision v oblasti kybernetické bezpečnosti. 


"Za kybernetickou bezpečnost nejsou zodpovědní pouze výrobci produktů. Všichni, kdo se podílejí na celém životním cyklu projektu, včetně uživatelů, systémových integrátorů, provozovatelů, projektantů systémů a dalších poskytovatelů služeb, jsou odpovědní za používání osvědčených postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Všechny zúčastněné strany se musí potýkat se stejnými problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Řešení tohoto problému spočívá z 30 procent v technologii a ze 70 procent v řízení," řekl Yangzhong Hu, generální ředitel společnosti Hikvision. "Problémy s kybernetickou bezpečností tu budou vždy, takže musíme zůstat ostražití a neustále pracovat na zlepšování zabezpečení produktů." 


Stáhnětesi zdarma kopii bílé knihy o kybernetické bezpečnosti společnosti Hikvision z našich webových stránek.

Tiskové centrum

Prozkoumejte nejnovější zprávy, příběhy zákazníků a postřehy z oboru od Hikvision

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top