Top 10 trendů v bezpečnostním průmyslu v roce 2021 | Hikvision Blog

Top 10 trendů v bezpečnostním průmyslu v roce 2021

ledna 07, 2021

I přes velmi neobvyklý rok 2020 se neustálá transformace bezpečnostního průmyslu nezastavila. Několik významných posunů ve využívání technologií se dokonce zrychluje. Zaznamenali jsme například nárůst více vnímavých technologií, ucelení bezpečnostních systémů, zvýšení popularity umělé inteligence a vzestup cloudových řešení.

 

Tyto změny rozšiřují a přetvářejí rozsah bezpečnostního průmyslu, od udržování bezpečnosti lidí a majetku až po vytváření bezpečnějších, efektivnějších a inteligentnějších prostředí.

 

Na rok 2021 se společnost Hikvision dívá s velkou nadějí a plány. Chtěli bychom se zde s vámi podělit o některé povzbudivé nápady a myšlenky týkající se klíčových trendů, které mohou krátkodobě i dlouhodobě ovlivnit bezpečnostní průmysl. 

 

1) Inteligentní video technologie pomáhá během pandemie  

Tváří v tvář pandemii COVID-19 upřednostňují podniky hledání způsobů bezpečného obnovení provozu. Inteligentní video technologie ukázala velký potenciál, který pomáhá společnostem udržet své zaměstnance a zákazníky v bezpečí při návratu do práce.

 

Poháněné umělou inteligencí monitorují bezpečnostní kamery hustě osídlená místa, aby zajistili, že zaměstnanci budou dodržovat základní bezpečnostní opatření - včetně udržování sociální vzdálenosti, nošení roušek a plynulého provozu – a zároveň provádí teplotní screening u příchozích osob.  

 

Zaměstnanci se v této napjaté éře vyhýbají zbytečnému fyzickému kontaktu se sdíleným hardwarem a urychlují nástup trendu bezdotykových zařízení s řízením přístupu např. do kancelářských budov a dalších střežených objektů. Četné režimy bezdotykového ověřování - rozpoznávání obličeje, rozpoznávání otisků dlaní, NFC a QR kódy - jsou v současné době velmi vyhledávány.

 

2) Vícedimenzionální vnímání

Po dlouhou dobu bylo pořizování vizuálních obrazů jádrem a jedinou schopností vnímání pro bezpečnostní systémy videa. Ale s vývojem a aplikací snímacích technologií se stávají možnými výkonnější edge computing a inteligentní algoritmy, integrovaná bezpečnostní zařízení a systémy využívající více senzorů. Nyní je do videokamer a systémů integrováno více schopností vnímání, jako je detekce radaru, multispektrální snímky, měření vlhkosti a teploty a detekce tlaku plynu. Tato integrace rozšiřuje možnosti vnímání těchto videokamer a systémů a rozšiřuje jejich aplikace tím, že umožňuje shromažďování a používání vícerozměrných informací..  

 

Například slibný přístup právě teď integruje kamery s radarovou technologií o centimetrových a milimetrových vlnách, které mohou rozšířit vnímání mimo vizuální rozsah na detekci objektů a sledování pohybu až do vzdálenosti 100 metrů a více. Multispektrální snímky jsou dalším dobrým přístupem pro kamery k vnímání informací ze spektra neviditelného světla. Například inovativní ultrafialová (UV) detekce zvyšuje vnímací schopnosti kamer, a to dokonce i při snímání neviditelných jevů elektrického oblouku; tato technologie nachází klíčové uplatnění při bezpečnostních kontrolách při stárnutí energetických sítí.

 

Schopnosti vícerozměrného vnímání budou hrát zásadní roli při posouvání odvětví zabezpečení videa na další úroveň a neustále vidíme rostoucí počet integrovaných bezpečnostních zařízení a systémů s více senzory. 

 

3) Viditelnost - kdykoli a za jakýchkoli podmínek

Uživatelé očekávají od svých videokamer nepřetržitý výkon bez ohledu na roční období, počasí nebo denní dobu. Je životně důležité mít kamery, které dokážou efektivně reagovat na pořizování jasných snímků bez ohledu na denní nebo noční dobu nebo špatné počasí..

 

V současnosti, se v bezpečnostním průmyslu stále více populární stává technologie slabého osvětlení, která poskytuje barevné zobrazení 24/7 i v tmavém a neosvětleném prostředí.  Více front-endových kamer je nyní vybaveno zobrazovací technologií slabého osvětlení, aby bylo zajištěno, že budou „vidět“ a reprodukovat barvy obrazu ve dne i v noci. 

 

Jak v jiných extrémních podmínkách, jako je silný déšť, sníh, mlha nebo smog, jak kamery zajišťují viditelnost? Profesionálové v oboru inklinují k volbě tepelného zobrazování, které měří teplo, nebo tepelné záření, pro generování obrázků z jejich zorného pole. Díky termálnímu zobrazování je vykreslený obraz mnohem méně ovlivněn i tím nejsvětlejším zakrytím těchto podmínek..

 

4) Technologie 5G pro zabezpečení UHD a bezdrátové video

Technologie 5G může v bezpečnostním průmyslu přinést velké změny. Větší šířka pásma a nižší latence 5G umožňuje pravidelný přenos vysoce kvalitních obrazů a při širokém přijetí kamer s vysokým rozlišením (UHD) by mohla přinést nové příležitosti pro bezpečnostní videa.

 

Spolehlivý bezdrátový přenos přes technologii 5G navíc způsobí revoluci na současném bezpečnostním trhu. V nadcházejících 5G sítích se bezdrátové kamery budou šířit a více vzdálených zařízení bude připojeno na vzdálená místa. To také usnadní široké a rychlé nasazení aplikací umělé inteligence v okrajových zařízeních.

 

5) Ucelení více bezpečnostních systémů

Působíme v odvětví, kde uživatelé očekávají komplexní řešení. Drtivá většina bezpečnostních profesionálů již dlouho požadovala koncept bezproblémové spolupráce systémů.

 

Výhody ucelování více bezpečnostních systémů včetně videa, řízení přístupu, poplachů, protipožárních opatření a nouzových situací do jednotné platformy jsou rozmanité, přičemž nejzřetelnější je účinnost a nákladová efektivita. Když se například spustí poplach, integrovaný systém automaticky spojí toto upozornění s výstupem nejbližší kamery, takže celou situaci lze snadno sledovat z monitorovacího centra. To se promítá do značného snížení času a úsilí a hlavně nákladů. Úspory pracovní síly, čas potřebný pro instalaci, samostatné náklady na údržbu, samostatné softwarové licence atd. To vše dohromady vytváří atraktivní balíček pro zákazníky.

 

Konvergence navíc umožňuje škálování bezpečnostních řešení. Stávající infrastruktura bude splňovat a řídit budoucí potřeby na stejné centrální platformě. 

 

6) Digitální transformace podniků umožněná systémy bezpečnostních videí

Kromě zabezpečení a ochrany se rozšířila nabídka systémů zabezpečení videa s přidanou hodnotou, která pomáhá podnikům na podnikové úrovni v procesu digitální transformace a získává přehled o možnostech vývoje. 

 

Dnešní řešení inteligentního bezpečnostního videa, která jsou vybavena analytikou AI, jsou navržena ke zlepšení automatizace a provozní efektivity na různých vertikálních trzích, včetně provozu, maloobchodu, výroby, stavebnictví, vzdělávání a dalších. Například maloobchodníci lépe rozumějí provozu ve svých obchodech a optimalizují své obchodní strategie pomocí chytrých video řešení. 

 

Tato řešení byla navržena s digitálními řídicími panely pro zobrazení dat a informací pocházejících z integrovaných podnikových informačních systémů. Operátoři mohou tyto systémy použít k získání aktualizací stavu v reálném čase, které jim pomohou činit nejlepší rozhodnutí pro jejich podnikání.

 

Trend digitální transformace v mnoha podnicích představuje pro bezpečnostní společnosti obrovskou příležitost rozšířit jejich působnost a hrát důležitou roli v budoucnosti inteligentního světa.

 

7) Zrychlená cloudová bezpečnostní řešení

Trend „přechodu na cloud“ pro podniky všech velikostí se v celém odvětví zabezpečení zrychlil v roce 2020. Od trhů malých podniků až po úroveň podniků stále více podniků dnes využívá nákladově efektivní cloudové služby k rozšíření flexibility svých provoz, nasazení a správu.

 

Cloudové bezpečnostní systémy - které spojují zabezpečení, sítě, úložiště, analytiku a správu - usnadňují nasazení, protože není potřeba místních serverů a softwaru. To ušetří značné množství času a nákladů a zároveň rozšíří nebo sníží jejich bezpečnostní systémy.

 

Prostřednictvím infrastruktury cloudového hostování tato řešení přinášejí výhody zákazníkům také se vzdáleným provozem a údržbou, rychlým upozorněním na klíčové bezpečnostní události a umožněním jim držet krok s nejnovějšími verzemi firmwaru, upgrady a službami.

 

8) Rostoucí edge computing pro umístění AI všude

Pro bezpečnostní kamery je k dispozici stále výkonnější edge computing a neustále vidíme inteligentnější algoritmy, které hledají širší aplikace. To nás vede k přesvědčení, že edge computing má dobrou šanci „umístit AI všude.“

 

Na bezpečnostním trhu se stává populární automatické rozpoznávání registračních značek (ANPR), automatické upozornění na události, počítání lidí, mapování teploty, detekce nelegálního parkování a detekce přilby, stejně jako řada dalších aplikací AI. Díky vylepšenému výpočetnímu výkonu a optimalizovaným algoritmům AI bude běžné, že bezpečnostní kamery budou v blízké budoucnosti čelit inteligentnějším úkolům, které pomohou zlepšit zabezpečení v místních komunitách a efektivitu datových systémů. 

 

9) Otevřené ekosystémy aplikací AI

S tím, jak aplikace AI nacházejí uplatnění v mnoha nových oblastech, se požadavky trhu na algoritmy AI stávají diverzifikovanějšími a zvyšuje se také poptávka po přizpůsobení. Viděli jsme větší spolupráci napříč průmyslem a novými ekosystémy, abychom uspokojili různé potřeby trhu.

 

Několik výrobců zabezpečení spustilo programy, které mají zajistit, aby jejich okrajová zařízení byla otevřená pro aplikace AI třetích stran. To přináší větší škálu inteligentních funkcí, zatímco vývojoví partneři také těží z otevřenosti.

 

Poskytování otevřených tréninkových platforem AI pro zákazníky k přímému vytváření a trénování vlastních algoritmů je v jiných průmyslových odvětvích poměrně běžnou praxí a nyní se objevuje v oblasti fyzického zabezpečení. Zákazníci mají hlubší znalosti o svých vlastních podnicích a bude pro ně efektivnější a efektivnější díky snadno použitelným tréninkovým platformám otevřené AI, aby si mohli vyvinout vlastní algoritmy založené na jejich datech a konkrétních bezpečnostních a obchodních potřebách.

 

10) Důraz na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat

Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů jsou výzvou pro bezpečnostní průmysl od okamžiku, kdy bylo první bezpečnostní zařízení připojeno k internetu. Na základě nárůstu cloudových řešení a řady inovativních technologií, jako jsou IoT, big data, 5G a AI, se k této připojené síti nyní připojují miliony bezpečnostních zařízení a systémů.

 

Ochrana bezpečnostních zařízení a systémů před kybernetickými útoky a ochrana osobních údajů jsou důležitějšími problémy než kdy dříve. Kybernetická bezpečnost bude nadále průmyslovým odvětvím v každém kroku zpracování dat, od generování, přenosu a ukládání, až po datové aplikace a nakonec i mazání.

 

„Zero Trust“ je populární koncept v oblasti kybernetické bezpečnosti a může to být inspirativní nápad pro bezpečnostní společnosti, jak budovat standardy kybernetické bezpečnosti na vyšší úrovni s postojem „nikdy nevěřte, vždy ověřte“. Čas ukáže.

 

Zjistěte více

Chcete-li se dozvědět více k jakékoliv diskuzi z bezpečnostního prostředí nebo zjistit poznatky společnosti Hikvision, které přinášejí nejnovější trendy zabezpečení, navštivte náš Hikvision Blog.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top