תנאי שימוש כלליים

עדכון אחרון: 21 ביוני 2023

 

תנאי שימוש כלליים אלה ("תנאים") מסדירים את הגישה והשימוש שלך לאתר (www.hikvision.com) ואתרי המשנה שלו (יחד "האתר") המסופקים ומנוהלים על ידי Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("HIKVISION", "אנחנו", "שלנו" או "אנחנו").

 

אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסה לאתר אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאים אלה. במקרה שאינך מבין או מסכים לאחד מתנאים אלה, עליך לצאת מיד מהאתר.

 

עבור תכונות או שירותים מסוימים של האתר שלנו, עשויים לחול תנאים או דרישות נוספות של HIKVISION עבור תכונות או שירותים מסוימים. במקרה של סתירה כלשהי בין תנאים נוספים אלה לבין תנאים אלה, התנאים הנוספים יגברו עבור התכונות או השירותים המסוימים הנ"ל.

 

1. שינויים בתנאים או באתר

HIKVISION שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לשנות תנאים אלה, בתנאי שהוראות מסוימות בתנאים אלה יתבררו כלא שלמות או מיושנות, ובתנאי שהשינויים הללו סבירים עבורך, תוך התחשבות באינטרסים שלך.


כל השינויים נכנסים לתוקף עם התנאים המתוקנים שפורסמו באתר או הועמדו לרשותך בדרך אחרת. אם אינך מסכים לתנאים המעודכנים, אנא צא מיד מהאתר.

 

כמו כן, אנו עשויים לשנות, לשדרג, להפסיק או להשעות זמנית כל תכונה או רכיב של האתר ו/או תוכנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בשל אופי האינטרנט ומערכות המחשוב, HIKVISION אינה יכולה לשאת באחריות כלשהי לזמינות הרציפה של האתר.

 

2. תוכן האתר

תוכן האתר כולל אך לא מוגבל לטקסט, תמונות, נתונים, נקודות מבט, הצעות, דפי אינטרנט, מדריכי משתמש וגיליונות נתונים של מוצר הניתנים להורדה והקישורים המוצעים באתר או באמצעותו. תוכן האתר מסופק לנוחיותך בלבד. למרות ש-HIKVISION ניסתה לספק מידע מדויק באתר, היא אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות או אחריות כלשהי בנוגע לדיוק ושלמות המידע. HIKVISION רשאית לשנות את התכנים הזמינים באתר או את המוצרים המוזכרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 

3. תוכן תוכנה

HIKVISION או מעניקי הרישיונות שלה הם בעלי ושומרים על כל הזכויות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני החלות, בכל התוכנות הזמינות באתר, הן בצורת מקור והן בצורת בינארית, קוד לדוגמה, תיעוד משויך וחומרים קשורים אחרים (יחד, "תוכן תוכנה").

 

אלא אם כן השגת רישיון רלוונטי באמצעות הסכם אחר שנערך בינך לבין HIKVISION, שום דבר בתנאים אלה אינו מעניק לך כל זכות או רישיון לתוכן תוכנה, ולא תעשה זאת:

 

•    להעתיק או לשכפל את תוכן התוכנה או כל חלק ממנו, בכל צורה שהיא;

•    להסיר או לשנות כל סימן מסחרי, לוגו, זכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות, אגדות, סמלים או תוויות בתוכן התוכנה;

•    להשתמש בתוכן התוכנה בכל אופן שעלול להפר כל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של HIKVISION, ספקי הצד השלישי שלה, או כל צד שלישי אחר;

•    לשנות, לתרגם, להתאים, לפרק, לבצע הנדסה לאחור, פירוק, קומפילציה לאחור, או ליצור הידורים או יצירות נגזרות של תוכן התוכנה או כל חלק ממנו (למעט במידה שהחוקים החלים אוסרים במפורש הגבלה כזו); או

•    להשתמש בתוכן התוכנה לכל לשכת שירות, שיתוף זמן, מכירה חוזרת או מטרות דומות.

 

4. השימוש שלך באתר

לא תשתמש בתכני האתר ו/או בתכני התוכנה לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאים אלה, בקשר למטרות בלתי חוקיות כלשהן, או כדי לבקש ביצוע של כל פעילות או פעילויות בלתי חוקיות המפרות את הזכויות של HIKVISION או כל צד שלישי.

 

לא תקבל גישה בלתי מורשית לכל חלק מהאתר, או לכל אחד מהשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, או לכל מערכות או רשתות אחרות המחוברות לשרת HIKVISION כלשהו.

 

לא תנקוט כל פעולה שתגרום לעומס יתר על האתר, לרבות אך לא רק התשתית, המערכות והרשתות שלו.

 

לא תשיג, או תנסה להשיג, כל תוכן אתר ו/או תוכן תוכנה בכל אמצעי שאינו זמין בכוונה דרך האתר או להשתמש בכל תהליך ידני או אוטומטי, מכשיר, תוכנית, אלגוריתם או שיטות כדי לגשת, להשיג, להעתיק, או לפקח על כל חלק או תוכן באתר.

 

לא תבדוק בסריקה או באמצעים אחרים את הפגיעות של האתר או כל רשתות המחוברות לאתר, ולא תפר את אמצעי האבטחה או האימות של האתר והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו. אין לבצע חיפוש לאחור, להתחקות או לנסות להתחקות אחר מידע כלשהו של משתמשים או מבקרים אחרים של HIKVISION או באתר, או לנצל או לחשוף מידע או שירותים כלשהם המוצעים באתר או באמצעותו.

 

לא תפריע או תנסה להפריע לפעולתו התקינה של האתר ולשימוש של משתמשים אחרים באתר בכל אמצעי, לרבות אך לא רק שימוש במכשיר, תוכנה או תוכנית כלשהי.

 

בעת השימוש באתר ובתוכן שלו, אתה מסכים לציית לחוקים החלים ולציית לאתיקה חברתית. לא תשתמש באתר ובתוכן שלו כדי לייצר, להעתיק או להפיץ כל מידע שהוא בלתי חוקי, כדי לפגוע בזכויות של כל אדם אחר, או כדי להפר את הסדר החברתי ולערער את היציבות החברתית. לא תשתמש באתר ובתוכן שלו כדי לעסוק בפעילות כלשהי המסכנת את אבטחת הסייבר וכל מערכת מחשוב.

 

 

5. קניין רוחני

כל הסימנים המסחריים וסמלי הלוגו המוצגים, מוזכרים או בשימוש אחר באתר הינם רכוש של HIKVISION או של מעניקי הרישיונות שלה כאמור אם רלוונטי. אינך מורשה להשתמש בכל אחד מהסימנים המסחריים או הלוגואים הללו בשום צורה ללא אישור מפורש מראש ובכתב מ-HIKVISION או מבעלי רישיון לפי העניין.

 

כל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על ידי HIKVISION או נותני רישיון רלוונטיים אלא אם צוין אחרת. ללא הסכמה מראש ובכתב של HIKVISION או גורמים קשורים אחרים, אין לשכפל, לשנות, לקדם, להפיץ, לצלם, לנגן, לפרק, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לקשר או להעביר באמצעות היפר-קישורים, לטעון לשרתים אחרים ב" שיטת שיקוף", המאוחסנת במערכת אחזור מידע, או בשימוש אחר לכל מטרה אחרת על ידי כל אדם בכל אמצעי.

 

6. פרטיות

מדיניות הפרטיות של HIKVISION חלה על המשתמש במידע אישי באתר או באמצעותו. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים כי HIKVISION תוכל להשתמש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

7. זמינות המוצר

הזמינות של המוצרים והשירותים המתוארים באתר, והתיאורים של מוצרים ושירותים כאלה, עשויים להשתנות במדינה או באזור שלך ולכלול מוצרים ושירותים שלא הושקו במדינה או באזור שלך. נא להתייעץ עם נציג המכירות או הסוכן המקומי של HIKVISION לקבלת מידע ספציפי על מוצרים ו/או שירותים.

 

8. קישורים לצדדים שלישיים

למרות שקישורים לאתרי צד שלישי עשויים להיכלל באתר לנוחיותך, HIKVISION לא תהיה אחראית לכל תוכן של אתרים כאלה. ייתכן שיהיה עליך לעיין ולהסכים לכללי השימוש החלים בעת השימוש באתרים כאלה. בנוסף, קישור לאתר צד שלישי אינו מרמז כי HIKVISION מאשרת את האתר או את המוצרים או השירותים המוזכרים בו.

 

9. כתב ויתור

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, כל התוכן המסופק באתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ללא אחריות, ערבויות או מצגים מכל סוג שהוא. HIKVISION מתנער בזאת במפורש, במידה המלאה המותרת על פי חוק, כל אחריות, ערבויות או מצגות מפורשות, משתמעות, סטטוטוריות או אחרות, לרבות, אך לא מוגבלת, משתמעת, משתמעת, משתמעת, מטרה, או אי-הפרה.

 

10. הגבלות על אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה HIKVISION, המנהלים שלה, נושאי המשרה שלה, העובדים, בעלי המניות, החברות המסונפות, הקבלנים, הסוכנים, נותני הרישיונות, או הספקים, לא ישאו באחריות חסוי, IAL, מעניש , ו/או נזקים לדוגמה, לרבות ללא הגבלה, אובדן רווחים או הכנסות, אובדן נתונים ו/או אובדן עסק, בקשר עם האתר או שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר הקישור המצורף כאן, גם אם יודיעו ל-HIKVISION על האפשרות של נזקים כאלה. אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על ידי HIVKISION בכל הסכם אחר, במידה המותרת על פי החוק החל, HIKVISION לא תישא באחריות לתוכן האתר, ללא קשר לסיבה של החבות.

 

11. חוק חל ויישוב סכסוכים 

אתה מסכים שהגישה שלך וכל הפעילויות הקשורות באתר או דרך האתר יהיו כפופים, יתפרשו ויפורשו בהתאם לחוקים של הרפובליקה העממית של סין. אתה מסכים שכל מחלוקת בין הצדדים הנובעת או בקשר עם תנאים אלה או הגישה שלך וכל הפעילויות הקשורות באתר או באמצעותו ייפתרו באמצעות בוררות ותוגש באופן בלעדי לוועדת הבוררות הכלכלית והמסחרית הבינלאומית של סין. ("CIETAC") בבייג'ינג בהתאם לכללי CIETAC. ההוראה הקודמת לגבי יישוב סכסוכים אינה חלה באזור שיפוט מסוים שבו יישוב סכסוך כזה עשוי להיות אסור. לדוגמה, אם אתה משתמש שבסיסו באיחוד האירופי, אתה יכול להגיש תביעה בבתי המשפט של המדינה שבה אתה מתגורר.

 

12. צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן, אנא פנה אלינו באופן מיידי באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת Digital.Global@hikvision.com.

אתר זה משתמש ב-Cookies לאחסון מידע בהתקן שלך. Cookies עוזר לעבודתו התקינה של האתר שלנו, ומלמד אותנו כיצד ניתן לשפר את חווית המשתמש שלך.
המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך למדיניות ה-Cookiesומדיניות הפרטיות שלנו.

Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.