מדיניות RMA

מטרת המסמך והיקף:

מסמך זה מתייחס למדיניות ההחזרה החלה על המוצרים שנרכשו על ידי לקוחות ("לקוחות") המוחזרים ל- Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("Hikvision") לצורך תיקון או החלפה. במידה שהחוק המקומי של תחום השיפוט שבו התבצעה מכירת המוצר אינו עולה בקנה אחד עם הוראה כאן, והחוק המקומי כאמור אינו מתיר ויתור בהסכמה חוזית, אזי החוקים המקומיים הללו יחולו רק על היקף אי העקביות. כל חריג למדיניות זו המתבקשת על ידי לקוחות חייבת להיות מאושרת בכתב על ידי Hikvision. במקרה של התנגשות בין הפוליסה לבין כל אזור עסקי ספציפי של Hikvision, האחרון יגבר.

 

אתר זה משתמש ב-Cookies לאחסון מידע בהתקן שלך. Cookies עוזר לעבודתו התקינה של האתר שלנו, ומלמד אותנו כיצד ניתן לשפר את חווית המשתמש שלך.
המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך למדיניות ה-Cookiesומדיניות הפרטיות שלנו.

צור קשר
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.