About קאסטר ג'אנג

About קאסטר ג'אנג

Kaster Zhang הוא מנהל פתרונות ב-Hikvision, אחראי על פתרונות עיר, תנועה ותחבורה בשווקים בחו"ל. ההישגים האחרונים של ג'אנג היו תוצאות של הבנה מעמיקה ותובנות מעמיקות שלו לגבי העסקים האנכיים, יצירת פתרונות מקיפים, ממוקדי לקוח, החלים לפי תעשייה, תרחיש ותפקוד.

About קאסטר ג'אנג

Kaster Zhang הוא מנהל פתרונות ב-Hikvision, אחראי על פתרונות עיר, תנועה ותחבורה בשווקים בחו"ל. ההישגים האחרונים של ג'אנג היו תוצאות של הבנה מעמיקה ותובנות מעמיקות שלו לגבי העסקים האנכיים, יצירת פתרונות מקיפים, ממוקדי לקוח, החלים לפי תעשייה, תרחיש ותפקוד.

אתר זה משתמש ב-Cookies לאחסון מידע בהתקן שלך. Cookies עוזר לעבודתו התקינה של האתר שלנו, ומלמד אותנו כיצד ניתן לשפר את חווית המשתמש שלך.
המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך למדיניות ה-Cookiesומדיניות הפרטיות שלנו.

צור קשר
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.