ÇFARË OFROJMË NE

Zgjidhjet e Monitorimit të Dendësisë së Vizitorëve përdor teknologjinë numërimin e njerëzve që për të shenuar kur ka më shumë se një numër të caktuar të njerëzve në një zonë. Kamerat  që numërojnë njerëzit mund të instalohen në hyrje dhe dalje nga një portë e vetme apo në pika të shumta. Kjo mund të numërojë njerëz individualë dhe mund të konfigurohet për të zbuluar hapësirën midis tyre. Nëse shumë njerëz hyjnë, ose hapësira është më pak se një gjatësi e përcaktuar (për shembull në radhë) një alarm do të jepet.

 

Kjo e bën shumë më të lehtë për tu dhënë njerëzve hapësirë të mjaftueshme në distancën shoqërore në një vend të caktuar. Zbulimi i fluksit të njerëzve gjithashtu mund t'u tregojë operatorëve dhe menaxherëve se si njerëzit po lëvizin nëpër një hapësirë për të planifikuar dhe menaxhuar më mirë.

 

Kur në zona të caktuara duhet të kontrollojnë numrin e njerëzve në to, Zgjidhjet e Monitorimit të Dendësisë së Vizitorëve ofrojnë një mënyrë të thjeshtë dhe praktike për të menaxhuar këtë. Numrat e përgjithshëm mund të paracaktohen, sipas rregullave dhe politikave të ndryshuara - për shembull, një supermarket nuk mund të lejojë më shumë se 100 njerëz në çdo kohë.

 

 

ZGJIDHJET E DENSITETIT TE VIZITOORVE JAN:
SHIKO VIDEON
APLIKIMET

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Contact Us