การสำรองข้อมูลระยะไกล
การสำรองข้อมูลระยะไกล
V3.0.2.4 |153.59MB |2022/11/04
ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลจากระยะไกล (Remote Backup) ใช้สำหรับการสำรองไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์และบันทึกไฟล์วิดีโอไปยังดิสก์ภายในอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่รองรับรวมถึงเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิทัลแบบไฮบริด เซิร์ฟเวอร์วิดีโอดิจิทัล อุปกรณ์ NVR เป็นต้น
ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลจากระยะไกล (Remote Backup) ใช้สำหรับการสำรองไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์และบันทึกไฟล์วิดีโอไปยังดิสก์ภายในอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่รองรับรวมถึงเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิทัลแบบไฮบริด เซิร์ฟเวอร์วิดีโอดิจิทัล อุปกรณ์ NVR เป็นต้น

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

ติดต่อเรา
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.