This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่ปรับปรุง: 2020.06.28

 

ประกาศ:


HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD ("HIKVISION", “we”, “ours” or “us”) takes your personal information very seriously. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") ได้รับการออกแบบมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่ HIKVISION รวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายนี้ก่อนใช้เว็บไซต์

 

นโยบายอาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว และจะแสดงการอัปเดตทั้งหมดบนหน้านี้ 

 

นโยบายนี้ใช้ได้กับเว็บไซต์ทั้งหมดของ HIKVISION ที่เชื่อมโยงกับนโยบาย For certain functions or services of our Site, additional privacy notice or addendums for such functions or services may apply. เว็บไซต์ HIKVISION อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใช้บริการของพวกเขา ดังนั้น HIKVISION ขอแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น

 

If the personal information you submitted to us contains other individuals’ information, you warrant that you have obtained the approval of such individuals.

 

By accessing the Site, you acknowledge that you have agreed to our process of your personal information in accordance with the Policy.

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

 

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ HIKVISION อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ข้อมูลอาจแบ่งออกเป็นข้อมูลที่คุณให้และข้อมูลที่ HIKVISION รวบรวมได้ As permitted by applicable laws or after obtaining your prior consent, we may further collect personal information that is necessary for your use of the Services from third parties.

 

Personal information that we collect depends on your use of the Service. For example,

 

 • When you visit the Site, we may collect the traffic data, e.g. IP address and information through cookies, including the visitor volume, access time, and user preference.
 • When you register an OneHikID account, you may need to provide registration information, like your name, phone number, email address, your company, your country or region, etc.
 • When you apply for a position in HIKVISION or look for cooperation with HIKVISION, you may provide your curriculum vitae and/or your contact information.  

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

HIKVISION ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • • สำหรับผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ HIKVISION เช่น:
  • o เพื่อตอบคำถามของคุณ
  • o เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเว็บไซต์ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ การป้องกันความปลอดภัย การตรวจหาการฉ้อโกง การจัดไฟล์ และการสำรองข้อมูล
  • o เพื่อประเมินการสมัครงานของคุณ
  • to proceed any activities you subscribed on the Services; or
  • o เพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย
 
 • • ทำตามข้อตกลงที่เรามีกับคุณ ตัวอย่างเช่น:
  • o เพื่อให้บริการอื่นๆ ตามที่คุณร้องขอ

 

 • • การปฏิบัติตามกฎหมายของ HIKVISION
 • • ด้วยความยินยอมจากคุณ
  • o เพื่อส่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
  • o ใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นบางตัวเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ ออกแบบฟังก์ชันที่สมบูรณ์แบบ หรือให้บริการที่ดีขึ้น
  • o เราอาจให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางรายนำเสนอโฆษณาออนไลน์แทนเราผ่านบริการของ HIKVISION พวกเขาอาจใช้พิกเซลแท็กหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และอาจใช้ข้อมูลนั้นในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ HIKVISION

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

 

We do not sell any personal information to third parties and we never will.

 

HIKVISION จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยกเว้นว่า (I) ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณล่วงหน้า (II) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้หรือที่จำเป็นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (III) เพื่อเสนอบริการ หรือ (IV) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อปกป้องสิทธิในกระบวนการทางการบริหารหรือทางตุลาการ หรือในกรณีที่ธุรกิจหรือส่วนใดๆ ถูกโอนย้ายไปจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น 

 

HIKVISION จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นในการใช้ และให้พนักงานเคารพในข้อมูลอันเป็นความลับของคุณ 

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


HIKVISION จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นในการตอบคำถามของคุณ ข้อมูลปริมาณการใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกจัดเก็บไว้ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เว้นเสียแต่ผู้ใช้หรือกฎหมายได้อนุญาตให้ลบข้อมูลดังกล่าว 

 

We have implemented commercially reasonable administrative, technical, and physical security controls that are designed to safeguard personal information. We also conduct periodic reviews and assessments of the effectiveness of our security controls.

 

Notwithstanding the above, no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. Therefore, HIKVISION cannot guarantee that your personal information is under absolute security with the existing security technology. 

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตอำนาจศาลของคุณ

 

ในกรณีที่เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตอำนาจศาลของคุณ อาจจะไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะดำเนินการเรื่องนี้ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลท้องถิ่นที่บังคับใช้ของคุณ โดยการนำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมมาใช้ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับแจ้งถึงการป้องกันที่เหมาะสมที่ HIKVISION ดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

HIKVISION เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีนที่ให้บริการทั่วโลก ดังนั้นเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทสาขาในกลุ่ม HIKVISION ทั่วโลกเมื่อดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้เรายังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศหรือพื้นที่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

 

เมื่อใดก็ตามที่ HIKVISION แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่กำเนิดใน EEA กับบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นหน่วยงาน HIKVISION ภายนอก EEA เราจะดำเนินการตามข้อกำหนดสัญญามาตรฐาน EU หรือการป้องกันอื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน GDPR

 

นอกจากศูนย์ข้อมูลของ HIKVISION ในหางโจวแล้ว HIKVISION ยังอาจใช้สำนักงานในต่างประเทศที่ดำเนินการและควบคุมโดย HIKVISION เพื่อประมวลผลหรือสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกด้วย ในปัจจุบัน HIKVISION มีศูนย์ข้อมูลในโตเกียวซึ่งจัดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce คุณเข้าใจดีว่าความเสี่ยงภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่มีผลบังคับใช้นั้นแตกต่างกัน และเราอาจส่งและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ที่สำนักงานในต่างประเทศของเรา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อผูกมัดใดๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

สิทธิ์ของคุณ

 

โดยทั่วไป HIKVISION จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ HIKVISION จนกว่าจะลบหรือแก้ไข หรือตราบเท่าที่คุณยังคงเป็นลูกค้า HIKVISION เพื่อมอบข้อเสนอที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแก่คุณ

 

การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเรามอบข้อเสนอที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดให้กับคุณ คุณสามารถเข้าถึง อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ผ่านทางโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้ของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดการการสมัครสมาชิก การปิดใช้งานบัญชีของคุณ และการลบโปรไฟล์และข้อมูลที่ใช้งานของคุณ

 

You have the right to object at any time and for reasons derived from your personal situation to our processing of your data on the legal grounds of “legitimate interest”. If you exercise your right of objection, we will stop processing your data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your rights.

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นเสียแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น

 

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปคุณจะมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข ข้อจำกัด การคัดค้าน และความสามารถในการเคลื่อนย้าย ในการใช้สิทธิ์ของคุณโปรดติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง คุณยังมีสิทธิ์ในการถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถทำได้โดยการยกเลิกการตลาดโดยตรงและปฏิเสธการใช้คุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

 

California Consumer Privacy Act Notice

 

California residents have additional privacy rights under the California Consumer Privacy Act, which are described in the California Consumer Privacy Act Notice (https://us.hikvision.com/en/support-resources/privacy-policy/california-consumer-privacy-act-notice).

 

การใช้คุกกี้

 

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเก็บบันทึก จัดเก็บการตั้งค่าของคุณ ปรับปรุงโฆษณาของเรา และรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เช่น ข้อมูลบันทึกและข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณประสบ และดูแลและปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้คุกกี้ยังช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างราบรื่นอีกด้วย คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณให้ตรวจจับและปฏิเสธคุกกี้ได้

 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายคุกกี้ของเรา (https://www.hikvision.com/en/policies/cookie-policy)

 

วิธีการติดต่อ

 

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการที่ HIKVISION ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่: legal@hikvision.comDigital.Global@hikvision.com. หากยังคงมีข้อกังวล คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานผู้มีอำนาจในการปกป้องข้อมูลในประเทศ/ภูมิภาคของคุณได้ด้วย