ภาพรวม

As various countries and regions push to reopen businesses, crowd density information is also considered a significant reference in managing the "social distance" of workplaces, businesses and public spaces. 

 

Public and private managers and authorities have to do more than ever before to keep people safe, and in many cases efficient calculation of customer traffic will be essential. Use of technology can provide a monitoring solution to manage this, giving alerts when more people are present. 

 

The information from these can also be displayed on Digital Signage screens, for scenarios where transparency and public awareness are key. 

ประโยชน์หลัก

Single-door/ Multi-door flow control on Digital Signage

 

  • Ceiling-mounted or wall mounted people counting camera 
  • Wall-mounted or floor standing digital signage, or digital signage box output to monitor
  • Real-time display of number and flow control signal on screen
  • Support concurrent display with other media info

ผลิตภัณฑ์แนะนำ: 

Temperature and Mask Status Display (Optional)

 

  • Display temperature screening and mask detection status by connecting camera or NVR with corresponding capabilities
  • Wall-mounted or floor standing digital signage, or digital signage box output to monitor
  • Support concurrent display with flow control signal and other media info

ผลิตภัณฑ์แนะนำ:

การใช้งาน

Retail store

Shopping mall

Restaurant

*ผลิตภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนตรวจวัดอุณหภูมิของ Hikvision ได้รับการออกแบบสำหรับการตรวจจับอุณหภูมิพื้นผิวเพื่อให้สามารถทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในพื้นที่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่แท้จริงของร่างกายควรได้รับการยืนยันเพิ่มเติมโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดทางคลินิก ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนของ Hikvision ตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

มีคำถามอยู่อีกหรือไม่

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

ติดต่อเรา
back to top