ข้อเสนอของเรา

ระบบควบคุมสัญญาณของ Hikvision ช่วยให้มีการประสานงานของไฟจราจร และทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยใช้ข้อมูลจากระบบนำทางการจราจรเพื่อทำความเข้าใจว่ามีการจราจรหนาแน่น ณ จุดใดในทางแยก โดยกล้องจราจรอัจฉริยะจะนับยานพาหนะที่วิ่งผ่านทางแยก และตรวจจับระยะเวลาที่ยานพาหนะอยู่ในบริเวณนั้น กล้องจะป้อนข้อมูลจราจรของระบบควบคุมสัญญาณแบบเรียลไทม์

 

จากข้อมูลนี้ไฟจราจรจะประสานงานโดยอัตโนมัติ เพื่อกระจายปริมาณการจราจร ให้ลำดับความสำคัญแก่การจราจรมากขึ้นหรือน้อยลงตามความจำเป็น โดยการเพิ่มหรือลดเวลาที่จะข้ามทางแยก ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางรวดเร็วขึ้น ลดความหงุดหงิดของผู้ขับขี่ และขจัดการควบคุมรถเองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมื่อการจราจรติดขัดในทิศทางเดียว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
การควบคุมสัญญาณ

เครื่องควบคุมสัญญาณจราจรช่วยจัดลำดับของสัญญาณจราจรบนท้องถนนให้เหมาะสม ปรับรอบความยาวของไฟจราจร (แดงหรือเขียว) และควบคุมการปฏิบัติงานของไฟจราจร เพื่อใช้ทรัพยากรท้องถนนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรเทาความแออัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

ติดต่อเรา
back to top
Top