ข้อเสนอของเรา

ระบบควบคุมสัญญาณของ Hikvision ช่วยให้มีการประสานงานของไฟจราจร และทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยใช้ข้อมูลจากระบบนำทางการจราจรเพื่อทำความเข้าใจว่ามีการจราจรหนาแน่น ณ จุดใดในทางแยก โดยกล้องจราจรอัจฉริยะจะนับยานพาหนะที่วิ่งผ่านทางแยก และตรวจจับระยะเวลาที่ยานพาหนะอยู่ในบริเวณนั้น กล้องจะป้อนข้อมูลจราจรของระบบควบคุมสัญญาณแบบเรียลไทม์

 

จากข้อมูลนี้ไฟจราจรจะประสานงานโดยอัตโนมัติ เพื่อกระจายปริมาณการจราจร ให้ลำดับความสำคัญแก่การจราจรมากขึ้นหรือน้อยลงตามความจำเป็น โดยการเพิ่มหรือลดเวลาที่จะข้ามทางแยก ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางรวดเร็วขึ้น ลดความหงุดหงิดของผู้ขับขี่ และขจัดการควบคุมรถเองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมื่อการจราจรติดขัดในทิศทางเดียว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

การควบคุมสัญญาณ

เครื่องควบคุมสัญญาณจราจรช่วยจัดลำดับของสัญญาณจราจรบนท้องถนนให้เหมาะสม ปรับรอบความยาวของไฟจราจร (แดงหรือเขียว) และควบคุมการปฏิบัติงานของไฟจราจร เพื่อใช้ทรัพยากรท้องถนนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรเทาความแออัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

ติดต่อเรา
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.