ข้อเสนอของเรา

mediaIamge

ทุกวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ใช้วิดีโอเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เราจึงอาจต้องเผชิญกับปริมาณข้อมูลมหาศาลในแต่ละวัน ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราทุกคนพบเจอก็คือข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความหมายกับเรา อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่มีค่า หรือเพราะไม่ได้มีโครงสร้างและการวิเคราะห์ในลักษณะที่สามารถช่วยเราได้

 

ด้วยผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลของ Hikvision สิ่งนี้จึงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เซิร์ฟเวอร์การวิเคราะห์ เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลขนาดใหญ่ และเซิร์ฟเวอร์ที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปของเราสามารถช่วยเปลี่ยน "ข้อมูล" ความปลอดภัยที่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดของคุณให้เป็น "ข้อมูล" ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

Talk to a representative

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง