ข้อเสนอของเรา

ระบบ AID สามารถทำการตรวจจับเหตุการณ์โดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแจ้งเตือนและการตอบสนองในขั้นต้น ซึ่งช่วยในการตรวจจับปัญหาด้านความปลอดภัยในการจราจร และสามารถปรับปรุงสถานการณ์การจราจรให้ดีขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือของการทำเหมืองข้อมูลด้วยตนเองและการจัดการประจำวัน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

ติดต่อเรา
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.