ข้อเสนอของเรา

ระบบ AID สามารถทำการตรวจจับเหตุการณ์โดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแจ้งเตือนและการตอบสนองในขั้นต้น ซึ่งช่วยในการตรวจจับปัญหาด้านความปลอดภัยในการจราจร และสามารถปรับปรุงสถานการณ์การจราจรให้ดีขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือของการทำเหมืองข้อมูลด้วยตนเองและการจัดการประจำวัน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

ติดต่อเรา