เทคโนโลยี Deep Learning คืออะไร

การเรียนรู้เชิงลึกคือการเรียนรู้ของเครื่องจักรประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการสอนให้คอมพิวเตอร์ดำเนินงานได้เหมือนกับมนุษย์ เช่น การจำแนกคำพูด การจัดกลุ่มรูปภาพ การตรวจจับวัตถุ และแม้แต่การอธิบายเนื้อหา ตัวอย่างในชีวิตจริงก็คือผู้ช่วยเสมือน เช่น Siri และ Cortana ซึ่งใช้การเรียนรู้เชิงลึกเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน 


การเรียนรู้เชิงลึกไม่ได้ใช้การจัดการข้อมูลเพื่อทำงานผ่านสมการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่จะใช้การตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล และสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการจำแนกรูปแบบโดยใช้การประมวลผลหลายชั้น การพัฒนาอัลกอริธึม เครือข่ายเส้นประสาท อินเตอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร รวมทั้งพลังในการคำนวณที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ล้วนทำให้การใช้งานการเรียนรู้เชิงลึกก้าวหน้าไปสู่ระดับถัดไป

อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยก็ได้ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเช่นกัน ซึ่งทำให้โซลูชันมากมายสามารถส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิผลในการทำงานที่ปรับปรุงขึ้นด้วย ประโยชน์ของการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจำแนกคุณลักษณะ และการจัดกลุ่มรูปภาพมีคุณค่ามหาศาลในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย โดยเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกแง่มุมของอุตสาหกรรม ตั้งแต่การตรวจจับใบหน้าและพาหนะ ไปจนถึงการวิเคราะห์พฤติกรรม 

คุณสมบัติของเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกของ HIKVISION
ทำงานอย่างชาญฉลาดและปลอดภัยด้วย HIKVISION

Hikvision เป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยและอีกมากมายในการจัดหาข้อมูลเชิงลึกที่องค์กรในปัจจุบันต้องการ โซลูชันกล้องและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะชั้นนำของเราประกอบด้วยเทคโนโลยี AI ที่ผสานเครื่องมือหลากหลายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ตั้งแต่การนับจำนวนบุคลากรและการจำแนกใบหน้า ไปจนถึงการจำแนกพาหนะและการแจ้งเตือนความปลอดภัยอัตโนมัติ

การใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะของ Hikvision นั้นแทบไม่มีขีดจำกัดเลย เราช่วยธนาคารในการปกป้องพนักงาน ลูกค้า สำนักงานสาขา และ ATM เราช่วยผู้ค้าปลีกในการทำความเข้าใจลูกค้าที่เข้าร้าน และปรับกลยุทธ์เกี่ยวกับสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเราช่วยเจ้าหน้าที่รัฐในการลดภาวะจราจรติดขัดและมลพิษด้วยโซลูชันการจัดการจราจรอัจฉริยะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มีคำถามอยู่อีกหรือไม่

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

ติดต่อเรา