สืบค้นสถานะการซ่อมบำรุง
กรุณากรอกหมายเลขซีเรียลทุถูกต้อง.
รหัสยืนยันไม่ถูกต้อง.

หมายเหตุ:

• ระบบรองรับการค้นหาสถานะการซ่อมอุปกรณ์ภายใน 30 วันเท่านั้น.

• ค้นหาหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์:

1.กด * # 06 # บนโทรศัพท์ของคุณ

2.ตรวจสอบด้านล่างของกล่องอุปกรณ์

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

ติดต่อเรา