สืบค้นสถานะการซ่อมบำรุง
กรุณากรอกหมายเลขซีเรียลทุถูกต้อง.
รหัสยืนยันไม่ถูกต้อง.

หมายเหตุ:

• ระบบรองรับการค้นหาสถานะการซ่อมอุปกรณ์ภายใน 30 วันเท่านั้น.

• ค้นหาหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์:

1.กด * # 06 # บนโทรศัพท์ของคุณ

2.ตรวจสอบด้านล่างของกล่องอุปกรณ์

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

ติดต่อเรา
back to top