เครื่องมือ SADP(mac64)
เครื่องมือ SADP(mac64)
V1.0.0.4 |17.48MB |2022/11/17
ซอฟต์แวร์ SADP ใช้สำหรับการค้นหาอุปกรณ์ที่ออนไลน์ในเครือข่ายเดียวกัน ซอฟต์แวร์นี้รองรับการดูข้อมูลอุปกรณ์ การเปิดใช้งานอุปกรณ์ การแก้ไขพารามิเตอร์เครือข่ายของอุปกรณ์ และการรีเซ็ตรหัสผ่านอุปกรณ์ เป็นต้น
ซอฟต์แวร์ SADP ใช้สำหรับการค้นหาอุปกรณ์ที่ออนไลน์ในเครือข่ายเดียวกัน ซอฟต์แวร์นี้รองรับการดูข้อมูลอุปกรณ์ การเปิดใช้งานอุปกรณ์ การแก้ไขพารามิเตอร์เครือข่ายของอุปกรณ์ และการรีเซ็ตรหัสผ่านอุปกรณ์ เป็นต้น

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

ติดต่อเรา
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top