ข้อเสนอของเรา

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK)

ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยทำให้เกิดการใช้งานสำหรับแพ็คเกจซอฟต์แวร์เฉพาะ

ซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Hikvision รวมทั้ง iVMS-4200, Hik-Connect และอีกมากมาย

Firmware

For better user experience, we highly recommend you to update your device to the latest firmware asap.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

ติดต่อเรา
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.