ข้อเสนอของเรา
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK)

ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยทำให้เกิดการใช้งานสำหรับแพ็คเกจซอฟต์แวร์เฉพาะ

ซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Hikvision รวมทั้ง iVMS-4200, Hik-Connect และอีกมากมาย

Brochures

Get Hikvision’s latest collateral in a wide array of forms.

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

ติดต่อเรา