WAT IS VSaaS-TECHNOLOGIE?

Cloud-gebaseerde oplossingen zijn in veel sectoren snel in beeld gekomen en videobewaking is daarop geen uitzondering.


Videobewaking 'as a Service', of VSaaS, is de technologie waarbij de hardware en software van op video gebaseerde beveiligingssystemen in de cloud worden gehost, zodat gebruikers hun IP-camera’s overal en via elk apparaat kunnen benaderen en altijd toegang tot hun videobeelden hebben.


Aangezien er geen gedoe is met het ter plaatse installeren van servers en het configureren van systemen, is VSaaS de ideale keuze voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Het is kosteneffectiever dan traditionele videobewakingsoplossingen, omdat gebruikers de kosten kunnen spreiden over de looptijd van het contract en alleen betalen voor de diensten die daadwerkelijk worden gebruikt.

WAAROM HIKVISION VSAAS-TECHNOLOGIE?

Convergent koppelingssysteem

Hikvisions VSaaS maakt het mogelijk dat verschillende apparaten met elkaar communiceren als een convergerend systeem. Dit stelt de apparaten in staat om specifieke taken uit te voeren volgens vooraf gedefinieerde aankoppelregels. Zo kan bijvoorbeeld een door het alarmsysteem gedetecteerde inbraakmelding met videobeelden een push-notificatie teweegbrengen en tegelijkertijd specifieke deuren sluiten en de sirene laten klinken.


De gebruiker kan regels opstellen die zijn afgestemd op zijn behoeften voor de meeste Hikvision-apparaten, waaronder IP-camera's, videorecorders, toegangscontrole, inbraakalarm en video-intercomproducten.

 

Beveiligde gegevensopslag

Met een fail-proof ontwerp op twee niveaus zorgt Hikvisions VSaaS voor een constante back-up van gegevens en diensten. Op deze manier worden de videogegevens van de gebruikers actief beschermd en hebben ze 24/7 toegang tot hun gegevens.


Dit wordt in de eerste plaats bereikt door een netwerk van wereldwijd verspreide datacenters. Als een datacenter door een stroomstoring of netwerkuitval wordt getroffen, kunnen andere niet-getroffen datacenters een back-up maken van de informatie.


Soortgelijke redundantie geldt ook op het niveau van de service instance. De servicebelasting wordt verdeeld en gebalanceerd over meerdere service instances om ervoor te zorgen dat er tijdig wordt gereageerd op verzoeken van gebruikers wanneer een instance uitvalt.

Gegarandeerde gebruikerservaring

Hikvisions VSaaS biedt caching van gegevens op meerdere niveaus – van de database naar de cloud, en dan naar het randdomein, en ten slotte naar de mobiele app of laptop-browser van de gebruiker. Aangezien de gegevens die in elke cache worden opgeslagen, precies datgene kunnen zijn wat nodig is, kunnen verzoeken van gebruikers om gegevens vrijwel direct worden opgehaald.


Het resultaat is minder netwerklatentie, verkeer met lagere bandbreedte en een betere ervaring bij het openen van de app of het opvragen van gegevens uit de cloud.
 

Gemakkelijke toegang tot camera's

Hikvisions VSaaS biedt Dynamic Domain Name Service (DDNS) voor gebruikers om toegang te krijgen tot hun IP-camera's, wanneer hun laptops of smartphones zich niet in het lokale netwerk (LAN) van de camera's bevinden.


Om toegang te krijgen tot een IP-camera hoeven gebruikers alleen maar een eenvoudige en gemakkelijk te onthouden domeinnaam te registreren via Hik-Connect DDNS, zonder dat ze te maken krijgen met vervelende routerconfiguraties en dure vaste IP-adressen.


In complexe netwerkomgevingen selecteert Hikvisions VSaaS automatisch het optimale pad naar de camera's en maakt gebruik van Peer-to-Peer (P2P) netwerktechnologie voor gebruikers om toegang te krijgen tot de camera's als er layers van LAN's moeten worden gekruist. Terwijl de hoge toegankelijkheid van de camera's behouden blijft, reduceren deze processen ook het verbruik van netwerkbronnen.

HEBT U NOG VRAGEN?

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Contact
back to top