WAT IS HET PROBLEEM?

mediaIamge

Videolees-/schrijfbewerkingen gaan via opnameservers die het hele opslagsysteem gemakkelijk blokkeren, wat gegevensopslagruimte inneemt en de kosten doet stijgen. Het conventionele bestandssysteem overschrijft periodiek gegevens, waardoor een groot aantal bestandsfragmenten ontstaat. En de prestaties van de opslagapparaten nemen af naarmate ze langer in gebruik zijn.

Erger nog, in het geval van serveruitval of -storingen kunnen gegevens alleen-lezen worden of simpelweg verloren gaan.

OPLOSSING VOOR DEZE PROBLEMEN

mediaIamge

Direct Streaming-technologie

De direct streaming-technologie van Hikvision zorgt voor het direct schrijven van videostreams naar opslagapparaten, waardoor kosten voor extra opnameservers worden geëlimineerd en zo storingen en prestatieproblemen van servers worden voorkomen. Hierbij worden onafhankelijke opslagapparaten met een hoge betrouwbaarheid gebruikt, zodat een storing in een enkele schijf-array geen invloed heeft op andere schijf-arrays. Het unieke beveiligingsmechanisme voor videostreaming helpt bij het elimineren van bestandsfragmenten die ontstaan door het overschrijven van gegevens en voorkomt zo verminderde opslagprestaties en onnodig schijfgebruik.

Deze technologie maakt directe toegang tot de client en het platform mogelijk, zodat eindgebruikers de beelden direct op hoge snelheid kunnen downloaden, opvragen, doorbladeren en afspelen. Het systeem verbetert de efficiëntie van zoek- en schrijfbewerkingen met een vereenvoudigd proces, terwijl de beveiliging van videogegevens op bedrijfsniveau behouden blijft.

Met de technologie kan een video-opslag- en beheersysteem eenvoudiger worden geïmplementeerd en opgeschaald en wordt de weg vrijgemaakt naar de meest efficiënte decentrale opslag met gecentraliseerd beheer op de markt.

De technologie leent zich voor scenario's waarbij zowel de rackspace als de netwerkbandbreedte beperkt zijn.

DIRECT STREAMING-PRODUCTEN

ONTDEK ANDERE TECHNOLOGIEËN

HEEFT U NOG VRAGEN?

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Contact
back to top