De Vennootschap zet zich in om een duurzaam corporate governance-systeem te ontwikkelen, een efficiënte governancestructuur op te bouwen en het nalevingsmechanisme voortdurend te verbeteren om de rechten en belangen van de Vennootschap, klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden te beschermen.

Tijdens de verslagperiode hebben de corporate governance van de Vennootschap en de openbaarmaking van informatie strikt de toepasselijke wet- en regelgeving nageleefd, inclusief maar niet beperkt tot het vennootschapsrecht van de Volksrepubliek China, de ’Securities Law’ van de Volksrepubliek China, Code of Corporate Governance voor beursgenoteerde bedrijven, Stock Listing Rules van de Shenzhen Stock Exchange en richtlijnen van de Shenzhen Stock Exchange voor de standaardwerking van beursgenoteerde bedrijven (2020-herziening). We hebben de implementatie van het interne controlebeleid voortdurend versterkt, de corporate governance-structuur verbeterd en de waarde van het bedrijf verhoogd, evenals de transparantie van het management. De onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap hebben hun taken uitgeoefend die door de Algemene Vergadering waren toevertrouwd. Ze hebben hun taken ijverig, onafhankelijk en gewetensvol uitgevoerd, vervullen hun plichten als onafhankelijke bestuurders volledig en houden toezicht op de standaardactiviteiten van de Vennootschap, volgens het concept van het beschermen van de belangen van de Vennootschap en haar aandeelhouders, in het bijzonder de algemene aandeelhouders, als de werkend principe.

Tijdens de verslagperiode heeft de vennootschap één algemene vergadering gehouden. De algemene vergadering heeft de stemmethode van zowel stemmen ter plaatse als online stemmen aangenomen om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders hun rechten volledig kunnen uitoefenen. IIn 2019 heeft de Algemene Vergadering 14 voorstellen beoordeeld en goedgekeurd, waaronder de2018 Jaarverslag en samenvatting ervan, voorstel tot wijziging van de vergunning Managementsysteem, voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap, voorstel tot terugkoop en Intrekking van Beperkte Aandelen die werden toegekend maar ontgrendeld in het Incentive Scheme 2016 voor Beperkte Aandelen, en etc. In 2019 heeft de Vennootschap in totaal vijf vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeengeroepen, waar 36 voorstellen werden beoordeeld en goedgekeurd. Zie ‘Corporate Governance’ in de documentatie van het bedrijf Jaarverslag 2019 voor meer details

OVERIGE BEDRIJFSINFORMATIE

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Contact
back to top