Olası Sorunlar

Video read/write operations go through recording servers which easily bottleneck the entire storage system, taking up data storage space and increasing costs. The conventional file system periodically overwrites data, causing a large number of file fragments. And the performance of the storage devices degrades as their time of usage increases.

Even worse, in case of server failures or breakdowns, data may become read-only or may simply get lost.

mediaIamge

Video okuma/yazma işlemleri, depolama sisteminin tamamını etkileyen kayıt sunucularından geçerek veri depolama alanını doldurur ve maliyetleri artırır. Geleneksel dosya sistemi periyodik olarak verilerin üzerine yazar ve çok sayıda dosya parçasına neden olur. Kullanım süreleri arttıkça depolama cihazlarının performansı da düşer.

Daha da kötüsü, sunucu hataları veya arızaları ortaya çıktığında veriler salt okunur hale gelebilir veya kaybolabilir.

Sorunlara Yönelik Çözümümüz

mediaIamge

Doğrudan Akış Teknolojisi

Hikvision'ın Doğrudan Akış Teknolojisi, video akışlarının depolama cihazlarına doğrudan yazılmasını sağlayarak ek kayıt sunucuları için gereken maliyetleri ortadan kaldırır ve böylece sunucuların arızalanmasını ve performans sorunlarını önler. Yüksek güvenilirliğe sahip bağımsız depolama cihazları kullanılır, böylece tek bir disk dizisindeki herhangi bir arıza diğer disk dizilerini etkilemez. Benzersiz video akışı koruma mekanizması, verilerin üzerine yazılmasından, depolama performansı düşüklüğünden ve disk kullanımından kaynaklanan dosya parçalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Bu teknoloji, son kullanıcıların görüntüleri doğrudan yüksek hızlarda indirmelerini, geri almalarını, taramalarını ve oynatmalarını sağlamak için istemci ve platforma doğrudan erişimi mümkün kılar. Video veri güvenliğini kurumsal düzeylerde korurken arama ve yazma işlemlerinin verimliliğini kolay bir işlemle arttırır.

Bu teknoloji, bir video depolama ve yönetim sisteminin uygulanmasını ve ölçeklenmesini kolaylaştırır ve en verimli dağıtılmış depolama ve merkezi yönetim için yol açar.

Still have questions?

Explore other technologies

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Bize Ulaşın
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.