Hikvision Corporate Governance Commitments

Sağlam kurumsal yönetim ve katı bir risk yönetimi, bir şirketin sağlıklı gelişimi için önemli unsurlardır. Şeffaf, dürüst ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmayı taahhüt ediyoruz. Şirketin, müşterilerimizin ve hissedarlarımızın adil çıkarlarını korumak için etkili bir sorumluluk mekanizması oluşturmayı ve yolsuzluk, tekel ve haksız rekabete karşı düzenlemelere uymayı amaçlıyoruz.

Yönetim sistemimizle hissedarların ve diğer paydaşların çıkarlarını korumak ve Şirketin değerini ve yönetim şeffaflığını sürekli olarak artırmak için etkili bir kurumsal yönetim yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Hikvision Shareholder Meetings

Raporlama dönemi süresince, Şirketin bağımsız direktörleri operasyonumuzu takip etti ve görevlerini ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak bağımsız bir şekilde yerine getirerek, denetim mekanizmamızı geliştirmek ve Şirketin, hissedarlarının ve özellikle de kamu hissedarlarının çıkarlarını korumak için sistemlerimiz ve rutin operasyonel karar alma mekanizmalarımız hakkında profesyonel görüşler sundular.

Şirket raporlama döneminde hissedarlarla üç genel toplantı yaptı. Tüm genel toplantılarda, hissedarların haklarını kullanabilmeleri için hem yerinde oylama hem de çevrimiçi oylama yapıldı. 2018 yılında, genel toplantılarda dördüncü Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin atanması ve çıkarılmasının yanı sıra Yetki Yönetim Sisteminde Değişiklik Teklifi, 2018 Teşvik Kısıtlı Hisse Senedi Planı (Revize edilmiş Taslak) ve Özeti, 2018 yılındaki Kısıtlı Hisselerin Uygulanmasına yönelik Önlemler vb. dahil olmak üzere 20 teklif değerlendirilip onaylandı. Şirket 2018 yılında 10 yönetim kurulu toplantısı düzenledi ve toplamda 56 teklifi değerlendirip onayladı.

Kurumsal yönetim hakkında daha fazla bilgi için lütfen ESG raporumuzu indirin. 

Other Corporate Information

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Bize Ulaşın
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.