GENEL BAKIŞ

Şehirlerin gelişip büyümesi için güvenli ve huzurlu bir ortam yaratmak çok önemlidir. Şehir yoğunluklarının artması nedeniyle şehirlerin insanları ve mülkleri korumak için daha gelişmiş teknolojilere ihtiyacı vardır. Geçmiş yıllarda şehir yönetimi güvenliği sağlamak tamamen insan gücüne, yani polis ve özel güvenlik görevlilerine dayalıydı. Video teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla şehirler, olayları yakından takip edebilmek için çok daha verimli olan bu yolu tercih etti. Artık en temel video güvenlik sistemi, ilk müdahaleyi ve suç araştırmalarını çok daha kolay ve hızlı hâle getiriyor.

 

Bu elbette daha verimli ve akıllı şehir yönetiminin yalnızca ilk adımıdır. Aşağıdaki grafikte güvenli bir şehrin genel gelişimi gösterilmektedir. Yalnızca akıllı uygulamalar değil, nihayetinde bu süreçten elde edilen bilgiler yeni, şaşırtıcı uygulamalar yaratarak güvenli şehirlerin sürekli gelişmesini sağlayabilir.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

Yukarıda belirtilen eylem planının ardından, tüm Güvenli Şehir gelişimlerinin çok aşamalı bir süreç olacağı kolaylıkla görülebilir. Yeni bir aşamadaki her adım yeni olanaklar ve fırsatlar getirir. Aşağıdaki grafik, Hikvision tarafından bu aşamalar için sağlanan tüm kontrol sistemlerini göstermektedir.

1. Aşama: Büyümeye devam edecek bir kentsel güvenlik sisteminin temelini atın

Yer Kontrol Sistemi

Hikvision, kamu güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere karmaşık şehir senaryoları için tasarlanmış güvenlik kameraları sunar. Yer Kontrol Sistemi, şehir güvenliği altyapısının temelini oluşturur. Başlıca lokasyonlarda ve şehrin anayollarında bulunan kameralar, karar mercileri için sürekli olarak değerli bilgiler sağlar.

 

Hava Kontrol Sistemi

Yüksek yakınlaştırma oranına sahip PTZ'ler, konumlandırma sistemleri, PanoVu kameralar, insansız hava araçları ve anti-UAV ekipmanları şehrin yüksek noktalarına yerleştirilerek bir hava alanı koruma sistemi oluşturulur. Dinamik ve statik düğümlerin bir arada kullanılmasının yanı sıra küresel algı ve ayrıntı yakalama kombinasyonu, Hava Kontrol Sistemini şehir güvenliğinin ayrılmaz bir parçası hâline getirir.

 

Mobil Kontrol Sistemi

Sabit izleme genellikle önemli şehir alanlarını kapsar ancak kapsam sınırlıdır. Şehir genelinde bu, hâlâ bazı kör noktalar olacağı anlamına gelir. Mobil Kontrol Sistemi bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Sistem, esnek ve çevik tepkiler için gövdeye monte edilen kameralar ve taşınabilir PTZ dome'lardan oluşur, acil durumlarda ve sabit izlemenin mümkün veya kolay olmadığı durumlarda hızlı konuşlandırmaya olanak sağlar.

 

Alarm Kontrol Sistemi

Alarm Kontrol Sistemi kurulması insan kaynaklarını büyük ölçüde azaltır ancak bunun mutlak doğrulukla yapılması gerekir. Hikvision'ın Akıllı Algılama Teknolojisi, komut merkezi tarafından alınan alarmların geçerli ve yanıt vermeye değer olmasını sağlar. Aynı zamanda, polis memurlarının bir olay meydana gelmeden önce risk altındaki ve tehdit altındaki kişilerle görüntülü görüşme yapabilmeleri nedeniyle, şehirde acil durum alarmlarının uygulanması sivillerin güven duygusunu da artıracaktır.

2. Aşama: Güvenli Şehrin akıllılık seviyesini yükselten yeni bir kontrol sistemi tanıtın 

Akıllı Kontrol Sistemi

Yapay zekâ teknolojileri geliştikçe şehir güvenliği, verimlilikte eşi benzeri görülmemiş iyileştirmelerle heyecan verici, yeni bir akıllı çağa giriyor. Engin yapay zekâ özellikleri ve video tabanlı güvenlik endüstrisinin derin anlayışıyla Hikvision, özel derin öğrenme algoritmalarını uç etki alanlarındaki akıllı algılama cihazlarına ve bulut içindeki güçlü bilgi işlem cihazlarına entegre eder. Sonuç olarak bu, etkili ve hassas veriler üretir ve bu verilere dayalı olarak daha da işlevsel güvenlik uygulamaları sağlar.

 

Veri Merkezi

Beş kontrol sistemi katmanı, bir şehrin etraflı bir şekilde kapsanmasını sağlamak için bir araya gelir ancak bu yeterli değildir. Eksiksiz bir Güvenli Şehir için merkezî bir sistem inşa edilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu, şehirde binlerce cihazı birbirine bağlayan bir beyin olacaktır. Hikvision görselleştirilmiş, gerçek zamanlı ve akıllı bir merkezî sistem oluşturmak için bozulmaya dayanıklı video depolama çözümleri, yüksek tanımlı geniş ekranlar ve merkezi bilgi işlem, büyük veri ve yapay zekâ algoritması eğitim tesislerine aktarımdan oluşan bir dizi merkezî donanım sunar. Ayrıca Hikvision, veri işleme ve analizlerine dayanan zengin, çok boyutlu uygulama özelliklerini sağlamak ve paylaşmak için güçlü bir uygulama sistemi de sunar.

3. Aşama: Dünyanın dört bir yanındaki iş ortakları ve son kullanıcılarla yeni bir başlangıç yapın

Birinci aşamada şehre yerleştirilen çok sayıda video kaynağıyla zemin çalışmaları gerçekleştirilir, böylece ikinci aşamadaki akıllı yükseltmelerle bol miktarda veri oluşturulur. Bu, müşterilerin iş bilgileriyle bir araya gelerek yerel kentsel güvenlik sistemlerinin ve hizmetlerinin daha iyi anlaşılmasına ve sağlanmasına yardımcı olacak olan şehrin Nesnelerin İnterneti Verileri hâline gelir.

HIKVISION YZ BULUTU

Yukardaki üç aşamayla sistem geliştirme çalışmaları Uç Düğümleri, Uç Etki Alanları ve Bulut Merkezi'nin, her seviyede ve çeşitli kuruluşlarda gereksinimleri karşılayarak Güvenli Şehir Çözümü'nün çeşitli senaryolarına uyum sağlamak üzere tahsis edildiği YZ Bulut mimarisine dayalı olacaktır.

 

Bulut Merkezi: Kapsamlı Uygulamalar
İş verilerini birleştirme ve çok boyutlu büyük veri analizi uygulaması

 

Uç Etki Alanı: Alanlar Arası Uygulamalar
Akıllı uygulamalar ve verilerin toplanması, depolanması ve işlenmesi

 

Uç Düğümü: Tek Alan Uygulamaları
Çok boyutlu sensörlerden ve ön uç işlemeden veri toplama

TEMEL AVANTAJLAR

Genel Koruma

  • Kör noktalar olmadan tam kapsama
  • Gün boyu koruma

Uçtan Uca Çözümler

  • Bilgi toplama, analiz, işleme ve uygulamayı kapsar.

Yapay Zekâ

  • Kendi kendine geliştirilen derin öğrenme algoritmalarıyla çoklu senaryo uygulamalarını güçlendirme
  • Akıllı şehirlerin inşa edilmesini desteklemek için verileri zenginleştirme

Açıklık

  • Bulut mimarisine dayalı
  • Altyapı, veri, platform ve uygulama hizmetlerindeki becerileri iş ortaklarıyla paylaşma

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Bize Ulaşın
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.