Bezpieczeństwo na wysypiskach śmieci - nowe rozporządzenie

Bezpieczeństwo na wysypiskach śmieci - nowe rozporządzenie

Bezpieczeństwo na wysypiskach śmieci - nowe rozporządzenie

    Po licznych pożarach wysypisk śmieci, które dały się mocno we znaki społecznościom lokalnym i stanowiły pożywkę dla mediów, odpowiednie władze postanowiły zobowiązać właścicieli wysypisk do wprowadzenia dodatkowych środków technicznych podnoszących bezpieczeństwo na placach składowych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach, po upływie 6 miesięcy wejdzie w życie rozporządzenie definiujące szczegóły systemów VSS (system dozoru wizyjnego). Datą kiedy rozporządzenie nabierze mocy prawnej jest 22 lutego 2019r.

Warto przyjrzeć się zapisom zarówno aktu wyższego jak i niższego pod kątem wymagań technicznych dla systemów VSS.
W ustawie znajdziemy takie zapisy jak:

- „prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów”;

- czas przechowywania materiału to jeden miesiąc (praktycznie 31dni);

- „Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.”

Warto tu zwrócić uwagę na słowo identyfikacja, gdyż niesie ono za sobą poważne następstwa techniczne odnośnie zastosowanego sprzętu oraz sposobem podejścia projektowego do systemów VSS.

Obecnie możemy również zapoznać się z planowanym tekstem rozporządzenia z dnia 28.11.2017r.
 

Główne i znaczące dla sposobu zabezpieczenia zapisy, które tam widzimy to:

- monitorowana będzie cała powierzchnia magazynowanych śmieci z drogami dojazdowymi oraz pasem zewnętrznym okalającym o szerokości 5m,

- dla większych składowisk niż 2ha pas o szerokości 15 od zewnątrz składowiska do wewnątrz,

- zapisany obraz z systemu będzie dostępny online dla wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,

- obraz przechwytywany będzie z pomocą urządzeń dzień/noc,

- dopuszczono rozwiązania rejestracji w chmurze po warunkiem, że łączny czas wyłączenia instalacji w ciągu roku nie może być dłuższy niż 2 dni.

    Rozporządzenie powołuje zastosowanie normy PN-EN-62676-4:2015-06 w zakresie ustanowienia parametrów technicznych urządzeń. Jest to nieporozumienie, gdyż w/w seria norm zajmuje się bardziej definiowaniem funkcji systemów VSS, a nie parametrów poszczególnych urządzeń. Pośrednio można się zgodzić, że na podstawie danych takich jak planowany zasięg, funkcja, ukształtowanie terenu, warunki oświetleniowe możemy określić minimalne warunki techniczne dla urządzeń, jednak wymaga to indywidualnego podejścia. Koreluje to z procesem projektowania zalecanego przez normę, w której projektując instalację VSS pierwszym i podstawowym dokumentem jest tzw. OR czyli „Wymagania użytkowe”.
 

    Wróćmy jednak do wcześniej wyróżnionego terminu IDENTYFIKACJA. Jest to cel funkcjonalny obrazu umożliwiający identyfikację osoby ponad wszelką wątpliwość. Aby ten cel zrealizować musimy zapewnić kadr, w którym planowany obiekt rejestrowany będzie z rozdzielczością pionową równą co najmniej:

- 250pix/m, oraz

- instalację kamer na wysokości głowy człowieka, gdyż instalacja znacznie powyżej wysokości głowy może nie zapewnić pełnego widoku twarzy,

- oświetlenie powinno zapewnić możliwość obserwacji szczegółowych cech obiektów, takich jak chociażby kolor ubrania. Dodatkowo dla identyfikacji należy zapewnić oświetlenie twarzy celu.


Sprawdźmy jak od strony praktycznej wygląda spełnienie wymogu zapewnienia identyfikacji przez kamery dla osoby o wzroście 180cm wg. PN-EN-62676-4.

Najczęściej używana kamera 2Mpix o rozdzielczości 1080p i przetworniku o wielkości 1/1.8”.

 

Sposób instalacji kamery:

Wysokość instalacji 3m

Ogniskowa obiektywu 2,8mm o kącie H=92o

Identyfikacja - kolor zielony

Rozpoznanie – kolor żółty

Przedstawienie długości obszaru celu funkcjonalnego kamery dla wymaganej szerokości pasa zewnętrznego 5m.

 

 

 

 

Przykładowy widok z kamery w pasie 5m.

 

Z powyższego wynika, że kamera 2Mpix jest w stanie zagwarantować długość obszaru dla funkcji identyfikacji na ok. 2m.

 

Kamera 8Mpix o rozdzielczości 4K przetworniku o wielkości 1/1.8”.

 

 

 

 

Sposób instalacji kamery:

Wysokość instalacji 3m

Ogniskowa obiektywu 2,8mm o kącie H=96o

Identyfikacja - kolor zielony

Rozpoznanie – kolor żółty

 

 

 

 

Przedstawienie długości obszaru celu funkcjonalnego kamery dla wymaganej szerokości pasa zewnętrznego 5m.

 

Przykładowy widok z kamery w pasie 5m.

 

    Kamera o rozdzielczości 4K jest w stanie zapewnić funkcję identyfikacji na długości ok 7,5m przy zastosowaniu obiektywu o ogniskowej 2,8mm. Stosowanie obiektywów o innych ogniskowych nie wydłuży sektora funkcji, może ją jedynie przesunąć w osi X.
Z powyższego wynika, że żeby spełnić oczekiwania ustawod