CO TO JEST TECHNOLOGIA OBRAZOWANIA TERMOGRAFICZNEGO

mediaIamge

 

Spektrum światła widzialnego jest w rzeczywistości tylko niewielką częścią dużego pasma wykrywalnych sygnałów lub fal, które przechodzą przez materię. Widmo elektromagnetyczne zawiera promieniowanie pochodzące z różnych niewidocznych typów fal, z których każda ma unikalną długość fali. Jednym z nich jest promieniowanie cieplne o większej długości fali niż światło widzialne i dlatego niewidoczne dla ludzkiego oka. 

Każdy obiekt o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego emituje wykrywalne promieniowanie. The higher an object’s temperature, the more radiations are is emitted. Taking advantage of the temperature differences between objects, thermal cameras make the invisible thermal radiation “visible” in the form of heat zone images.

ZALETY OBRAZOWANIA TERMICZNEGO

Niezrównana elastyczność

Na reprodukcję obrazu przez kamery termowizyjne nie wpływają warunki oświetleniowe — jest dostępny zarówno w bardzo słabym świetle, jak i przy całkowitym braku światła. W porównaniu z obrazowaniem w świetle widzialnym kamery termowizyjne są znacznie mniej narażone na działanie warunków atmosferycznych, takich jak mgła, smog, deszcz czy śnieg, dzięki czemu mogą pracować w niemal każdym środowisku i o każdej porze.