CO TO JEST TECHNOLOGIA GŁĘBOKIEGO UCZENIA

mediaIamge

Głębokie uczenie to rodzaj uczenia się przez maszyny, w ramach którego szkoli się komputer do wykonywania zadań podobnych do tych wykonywanych przez ludzi, takich jak rozpoznawanie mowy, klasyfikowanie obrazów, wykrywanie obiektów, a nawet opisywanie zawartości. Prawdziwym przykładem są wirtualni asystenci, tacy jak Siri i Cortana, którzy są częściowo wspomagani przez głębokie uczenie. 


Zamiast porządkować dane tak, aby przechodziły przez wcześniej zdefiniowane równania, głębokie uczenie ustawia podstawowe parametry danych i szkoli komputer do samodzielnego uczenia się poprzez rozpoznawanie wzorów przy użyciu warstw przetwarzania. Szybki rozwój algorytmów, sieci neuronowych, interfejsów człowiek-maszyna i mocy obliczeniowej przenosi teraz aplikacje do głębokiego uczenia na nowy poziom.

Głębokie uczenie rozwinęło się również w branży bezpieczeństwa, umożliwiając zastosowanie szeregu rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa witryn i wydajności operacyjnej. Korzyści płynące z głębokiego uczenia w zakresie rozpoznawania atrybutów i klasyfikacji obrazów sprawiają, że jest ono niezwykle cenne w dziedzinie bezpieczeństwa. Ma ono wpływ na wszystkie aspekty branży bezpieczeństwa — od wykrywania twarzy i pojazdów po analizę zachowań. 

FUNKCJE TECHNOLOGII GŁĘBOKIEGO UCZENIA FIRMY HIKVISION