Wsparcie ochrony żółwi morskich przy użyciu technologii | Hikvision

Wsparcie ochrony żółwi morskich przy użyciu technologii Hikvision

lipca 22, 2021
Blog
Filter
Cancel
Resetuj
Prześlij

Supporting sea turtle conservation with Hikvision technology

“Ranne żółwie morskie przebywające w ośrodku ratownictwa Lampedusa Turtle Rescue muszą być obserwowane 24 godziny na dobę. Aby wesprzeć tę ważna pracę, Hikvision dostarczyło system wideo, który pomaga personelowi i wolontariuszom monitorować ich powrót do zdrowia” – mówi Maurizio Coates z Hikvision Italy.

 

Niepokojący trend zmniejszania się populacji żółwi morskich

Przez setki lat żółwie morskie były chwytane i zabijane dla ich jaj, mięsa, skóry i skorupy - powodując spadek ich liczby do krytycznego poziomu. Dziś, są one również zagrożone przez uprzemysłowione techniki połowów, które powodują przypadkowe połowy żółwi - często znane jako przyłów - oraz przez zmiany klimatyczne i urbanizację, które szkodzą miejscom lęgowym i utrudniają reprodukcję żółwi.

 

W wyniku tych wszystkich zagrożeń spowodowanych przez człowieka, populacje żółwi morskich gwałtownie się zmniejszyły. Obecnie, według WWF, sześć z siedmiu gatunków żółwi morskich jest zagrożonych, z trzema gatunkami na liście "krytycznie zagrożonych". 

W wyniku tych wszystkich zagrożeń spowodowanych przez człowieka, populacje żółwi morskich gwałtownie się zmniejszyły. Obecnie, według WWF, sześć z siedmiu gatunków żółwi morskich jest zagrożonych, a trzy z nich zostały wpisane na listę "krytycznie zagrożonych".

"Działalność człowieka powoduje ekstremalne zagrożenia dla żółwi morskich. Połowy, zanieczyszczenia i ruch statków to najczęstsze zagrożenia."

Daniela Freggi, Biolog i Założycielka Centrum Ratunkowego dla Żółwi Morskich na Lampedusie, Włochy.

 

Globalna i lokalna ochrona powoduje, że wciąż jest nadzieja

Dzięki wysiłkom podejmowanym przez organizacje pozarządowe na całym świecie w zakresie ochrony przyrody, wciąż istnieje nadzieja, że populacje żółwi morskich mogą się odrodzić i rozwijać. 

Jednym z przykładów organizacji, która działa na rzecz ochrony tego gatunku jest Lampedusa Turtle Rescue we Włoszech. Ośrodek został założony 20 lat temu przez biolożkę Danielę Freggi i jest zarządzany przez Stowarzyszenie Caretta Caretta. 

Centrum ratunkowe pomaga i leczy około 100 rannych żółwi rocznie, z których większość została przypadkowo złapana przez narzędzania połowowe, jak sieci rybackie. Aby pomóc żółwiom w powrocie do zdrowia, centrum wyposażone jest w oddział intensywnej terapii, salę operacyjną, sprzęt do radiografii i ultrasonografii oraz ambulatoryjną "klinikę". 

Centrum przyciąga wolontariuszy z Włoch i z zagranicy, którzy badają i monitorują żółwie morskie, opiekują się rannymi żółwiami, a także edukują turystów i członków społeczności, jak o nie dbać i jak je chronić. 

 

Wspieranie centrum ratunkowego za pomocą inteligentnej technologii wideo

Aby wesprzeć pracę Lampedusa Turtle Rescue i pomóc wolontariuszom w opiece nad rannymi żółwiami 24 godziny na dobę, Hikvision przekazało osiem stałoogniskowych kamer typu bullet i cztery zewnętrzne kamery kopułowe. Urządzenia te rejestrują zdrowiejące żółwie w zbiornikach rekonwalescencyjnych, pomagając w bardziej efektywnym monitorowaniu ich powrotu do zdrowia. 

W szczególności nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości z kamer Hikvision pomagają wolontariuszom ocenić stopień powrotu żółwi do zdrowia na podstawie ich zdolności do reagowania na bodźce - takie jak ruch w kierunku światła. Materiał filmowy jest również analizowany przez instytucje badawcze w celu wsparcia badań nad żółwiami morskimi i opracowania bardziej skutecznych strategii ochrony w przyszłości. 

Dodatkową korzyścią jest to, że obrazy wideo z kamer Hikvision mogą być udostępniane partnerom badawczym, organizacjom pozarządowym i lokalnym społecznościom w celu zwiększenia świadomości zagrożeń, na jakie narażone są żółwie morskie, a także w celu pozyskania dodatkowej świadomości i wsparcia dla centrum i jego ważnej pracy. 

"Naukowe narzędzia detekcji pozwalają nam prowadzić nasze badania w sposób precyzyjny i dokładny, co ma znaczący pozytywny wpływ na ten gatunek i środowisko naturalne" - mówi dr Freggi. "Spodziewamy się również, że obrazy rozpowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych zwiększą świadomość o żółwiach i naszej działaności" - dodaje. . 

Massimiliano Troilo, General Manager Hikvision Italy, mówi: "Hikvision dąży do tego, aby świat stał się bezpieczniejszym miejscem do życia dla każdego. Ten istotny projekt ochrony żółwi działa z powodzeniem na Lampedusie od 1990 roku. Jesteśmy dumni, że nasza technologia może służyć badaniom naukowym i ratowaniu zagrożonych gatunków, a także pomóc w odbudowie środowisk przybrzeżnych."

 

Pomagamy chronić bezbronne dzikie zwierzęta na całym świecie 

Technologia Hikvision jest od lat stosowana w aplikacjach środowiskowych, szczególnie w celu ochrony zagrożonych gatunków dzikich zwierząt. Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie ochrony środowiska i wartości, jaką mogą one dostarczyć dla ochrony przyrody, przeczytaj nasze poprzednie wpisy na blogu dotyczące ochrony gęsi bernikli białolicej, morświnka bezpłetwego z Jangcy, tygrysa amurskiego i pingwina afrykańskiego.

Więcej o naszych zobowiązaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego oraz dobrego zarządzania można przeczytać w naszym raporcie ESG. Więcej informacji można również uzyskać pod adresem GLOBALPR@hikvision.com.

 

Powiązane treści

Subscribe to newsletter

Subscribe to our email newsletter to get the latest, trending content from Hikvision