Hikvision technology helps steel maker to improve employee safety and efficiency

Technologia Hikvision pomaga producentowi stali poprawić wydajność i bezpieczeństwo pracowników

lutego 10, 2022
Blog
Filter
Cancel
Resetuj
Prześlij

Hikvision technology helps steel maker to improve employee safety and efficiency

„W przeszłości inspekcje wielkiego pieca były całkowicie niezmechanizowane. Pracownicy za pomocą termometru wykrywali temperaturę powierzchni pieca, poświęcając na to dużo czasu. Ponadto istniało wiele zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak zatrucie gazem i urazy związane z upadkiem. Z tego powodu musimy znaleźć skuteczne rozwiązania, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników” – powiedział Yin Fengwei, pochodzący z Anshan, dyrektor generalny oddziału Yutai Security w Anshan.

 

Procedura wytwarzania stali jest bardzo skomplikowana i wymaga dziesiątek procesów, stąd regularna kontrola i konserwacja pieców powinna być największym priorytetem. Dawniej inspektorzy musieli wspinać się, co godzinę po kilkadziesiąt metrów i przy pomocy termometrów na podczerwień kontrolować temperaturę pieców, aby zapobiec wypadkom spowodowanym przegrzaniem. Wysoka temperatura, trujący gaz i pryskające żelazo sprawiły, że takiego rodzaju środowisko pracy nie było dla nich bezpieczne. Dodatkowo, kiedy sprzęt uległby awarii, możliwym jest, że nie tylko pociągnie za sobą straty finansowe, ale także ofiary w ludziach.

 

Niektóre wiodące przedsiębiorstwa w przemyśle stalowym starają się przezwyciężyć wyzwania i wdrożyć nowe sposoby produkcji. Na przykład firma Angang Steel zastosowała rozwiązanie do automatycznego pomiaru temperatury firmy Hikvision. Takie rozwiązanie pozwoliło na zminimalizowanie wypadków czy niebezpieczeństw, tworząc przy tym bezpieczne i wydajne środowisko pracy.

 

Pakiet rozwiązań dla wielkich pieców

Połozone w półnoscno-wschodnich Chinach przedsiębiorstwo Angang Steel posiada długą historię i kluczową rolę w branży. W ostatnich latach aktywnie próbuje wdrażać innowacyjne rozwiązania w zakresie inteligentnej produkcji i rozwiązywania problemów BHP.

 

Weźmy na przykład kontrolę i konserwację wielkich pieców. Od 2019 r. Hikvision i lokalny partner, Yutai Security, pomogli Angang Steel zastosować obrazowanie termiczne w wielkich piecach do produkcji żelaza. Kamery termowizyjne zostały wykorzystane do wykrywania anomalii termicznych mogących grozić wybuchem pożaru, poddając ocenie intensywność promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty. Kamery znajdują gorące punkty i niewidoczne defekty maszyn lub systemów elektrycznych, które mogą wskazywać na potencjalny problem. Wykonują również pomiary bezdotykowe w trudno dostępnych miejscach. 

 

Inspektorzy mogą wykorzystywać strumienie wizyjne, aby monitorować różne miejsca w piecu oraz zmiany temperatury w określonych obszarach jego obudowy. Co więcej są w stanie generować raporty i otrzymywać na czas ostrzeżenia o nieprawidłowościach temperatury, a wszystko to dzięki połączeniu w czasie rzeczywistym przednich urządzeń termowizyjnych z systemem front-end i systemem back-end. Skutkuje to nie tylko poprawą środowiska pracy, ale także zwiększeniem produktywności. 

 

System automatycznie mierzy temperaturę, generuje raporty, a także umożliwia pracownikom wyszukiwanie i porównywanie danych historycznych oraz monitorowanie zmian w piecach poprzez otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym.

 

Inteligentna produkcja stali dzięki zdalnej obsłudze

Oprócz automatycznego pomiaru temperatury wielkich pieców hutniczych, cyfrowe i inteligentne rozwiązania pomagają pracownikom zdalnie obserwować cały złożony proces produkcji stali oraz planować ją w czasie rzeczywistym.

 

Hikvision wykorzystuje technologię obrazowania termicznego do monitorowania online nagrzewnic w czasie rzeczywistym. Ponadto inne typy czujników służą do dokładniejszego sprawdzania stanu pracy sprzętu. Na tej podstawie alarmy o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa zostaną uruchomione w jak najkrótszym czasie.

 

W warsztacie hutniczym Angang Steel proces produkcji można oglądać zdalnie za pomocą inteligentnych urządzeń wideo Hikvision i dużych ekranów. Dzięki wyjątkowemu przetwarzaniu jasności obrazu, obrazowaniu w trybie High Frame Rate oraz innym technologiom, obraz procesu wylewania i odsiarczania stopionej stali w środowiskach o wysokiej temperaturze i jasności może być generowany, a następnie przesyłany do backendu, umożliwiając pracownikom przeglądanie i ocenianie statusu produkcji oraz zapewnienie jak najlepszej jakości wyrobu.

 

text over image764
  • Możemy uzyskać kluczowe dane z wielkich pieców, które są dokładnie rejestrowane i łatwo przeszukiwane na komputerze.
  • we can now obtain key data from the blast furnaces, which can be accurately recorded and easily searched on the computer

„Niezautomatyzowane wykrywanie jest nieporównywalne z inteligentnym monitorowaniem, ponieważ trudno jest odzwierciedlić sytuację w czasie rzeczywistym i nie jest możliwym, aby skutecznie wcześnie dostać ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu. Po zainstalowaniu systemu Hikvision możemy uzyskać kluczowe dane z wielkich pieców, które są dokładnie rejestrowane i łatwo przeszukiwane na komputerze. Na przykład możemy wyraźnie zobaczyć i sprawdzić, czy materiał izolacyjny nie przerzedza się, a nawet czy nie odpada. Zapewnia to płynny proces produkcji i bezpieczeństwo pracowników” – powiedział Yin Fengwei.

text over image1915
  • We can now obtain key data from the blast furnaces, which can be accurately recorded and easily searched on the computer
  • we can now obtain key data from the blast furnaces, which can be accurately recorded and easily searched on the computer

"Manual detection is definitely incomparable with intelligent monitoring, as it is difficult to reflect the real-time situation and not possible to give an effective early warning. With the Hikvision system installed, we can now obtain key data from the blast furnaces, which can be accurately recorded and easily searched on the computer.  For example, we can clearly see and check whether the insulation material is thinning or even falling off. This ensures the seamless progress of production and the safety of the workers," said Yin Fengwei.

 

Więcej inteligentnych technologii dla hut żelaza

Jeśli chodzi o logistykę, Hikvision wykorzystuje sztuczną inteligencję, optyczne rozpoznawanie znaków (Optical Character Recognition OCR) oraz inne technologie, aby umożliwić firmie Angang Steel efektywne rozpoznawanie kluczowych informacji. Jednym z takich ułatwień jest funkcja liczenia wyzwalana jednym przyciskiem, która pozwala uruchomić analizę danych wideo na podstawie ciężkości i ilości materiałów. Wyniki analizy można porównać z istniejącymi już danymi zarejestrowanymi ręcznie. Następnie system automatycznie drukuje etykiety informacyjne dotyczące materiałów.

 

Ponadto Hikvision wykorzystuje wielowymiarową technologię percepcji do inteligentnego monitorowania i kontrolowania pojazdów w fabryce. Poprzez połączenie wideo z opcją radaru radaru można wykrywać przekroczenie prędkości bądź nieprawidłowy kierunek jazdy. Dostarcza to działom nadzoru bezpieczeństwa cenne informacje zwrotne na temat wykroczeń, nieprawidłowych warunków w fabryce oraz z wyprzedzeniem wykrywa potencjalne zagrożenia związane z ruchem pojazdu.

 

Hikvision nieustannie opracowuje rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby branży stalowej, oferując prace badawczo-rozwojowe. Inteligentne technologie Hikvision pomagają coraz większej liczbie hut w poprawie wydajności i jakości produktów, a także umożliwiają pracę w znacznie bezpieczniejszym środowisku.

Powiązane treści

Subscribe to newsletter

Subscribe to our email newsletter to get the latest, trending content from Hikvision