CARE ESTE PROVOCAREA?

mediaIamge

Operaţiile de citire/scriere video trec prin serverele de înregistrare care blochează întregul sistem de stocare, ocupând spaţiul de stocare a datelor şi sporind costurile. Sistemul convenţional de fişiere suprascrie periodic datele, generând un număr mare de fragmente de fişiere. Iar performanţa dispozitivelor de stocare se degradează pe măsură ce creşte timpul de utilizare a acestora.

Şi mai rău, în cazul unor defecţiuni sau avarii ale serverelor, datele pot deveni numai în citire sau pur şi simplu se pot pierde.

Soluţia noastră la aceste probleme

mediaIamge

Ce este tehnologia de streaming direct?

Tehnologia de streaming direct de la Hikvision asigură scrierea directă a transmisiilor video pe dispozitive de stocare, eliminând costurile cu serverele de înregistrare suplimentare, prevenind astfel defecţiunile şi blocajele în funcţionare ale serverelor. Aceasta utilizează dispozitive independente de stocare cu o fiabilitate ridicată, astfel încât orice eroare de la o singură matrice de discuri nu va afecta alte matrice de discuri. Mecanismul său unic de protecţie a transmisiei video ajută la eliminarea fragmentelor de fişiere rezultate din suprascrierea datelor, precum şi a pierderii performanţei de stocare şi a utilizării discului.

Această tehnologie permite accesul direct la client şi la platformă, astfel încât utilizatorii finali să poată descărca, recupera, naviga şi reda materialul video direct la viteze mari. Îmbunătăţeşte eficienţa operaţiilor de căutare şi de scriere cu un proces simplificat, menţinând totodată securitatea datelor video la niveluri de companie.

Tehnologia facilitează implementarea şi scalarea sistemului de stocare şi administrare video şi deschide calea către cea mai eficientă stocare distribuită şi administrare centralizată disponibile.

It is suitable for scenarios where both rack space and network bandwidth are limited.

EXPLORAŢI ALTE TEHNOLOGII

ÎNCĂ MAI AVEŢI ÎNTREBĂRI?

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.