POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Observație importantă

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. și afiliații săi (denumiți colectiv “Hikvision” sau “noi”) furnizează programul de parteneri exclusiv, bazat doar pe invitație și în scop de afaceri. Suntem dedicați să investim în partenerii noștri, concentrându-ne pe valorificarea oportunităților de proiecte. Pentru a fi membru al programului nostru de parteneri, vă puteți înregistra pe Portalul de Parteneri Hikvision - o platformă deschisă interactivă. Pe acest portal veți beneficia de o rețea de oportunități de afaceri, informații despre diferite produse, instrumente practice de vânzări și resurse de marketing. Portalul de Parteneri Hikvision este conceput să vă ofere cele mai actuale și mai fiabile informații pentru a mări dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

HIKVISION recunoaște importanța intimității, precum și importanța de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor personale. Această Politică de Confidențialitate este valabilă pentru toate proiectele și serviciile furnizate de noi și prezintă modul în care putem colecta, utiliza și divulga informațiile în raport cu utilizatorii programului.

Această Politică de Confidențialitate se poate modifica în conformitate cu revizuirea legilor și reglementărilor, modificările politicilor guvernamentale sau modificări ale politicilor companiei. Orice revizuiri ale politicii de confidențialitate vor fi postate pe pagina noastră de internet sau comunicate individual utilizatorilor.

 

Colectarea informațiilor dumneavoastră

Atunci când folosiți pagina de internet, HIKVISION poate colecta anumite informații despre dumneavoastră, după cum este descris în această Politică. Informațiile se pot împărți în informații pe care le furnizați dumneavoastră și informații pe care le colectează HIKVISION.

Informațiile personale pe care ni le furnizați pot să cuprindă numele dumneavoastră, funcția, departamentul, numărul de telefon, e-mail, denumirea companiei, adresa paginii de internet, codul poștal, tipul de companie, numărul angajatului, industria verticală, venitul total din securitate, venitul total din CCTV și alte informații asociate.

Informațiile personale pe care le colectăm sunt specificate în Politicile privind cookie-urile.

 

Utilizarea informațiilor personale

Colectăm informațiile dumneavoastră personale în cea mai mică măsură necesară pentru a furniza servicii satisfăcătoare și a îndeplini următoarele scopuri:
  o    pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră
  o    pentru a crește siguranța paginilor de internet precum autentificarea utilizatorilor, protejarea securității, detectarea fraudelor, completare și salvare
  o    pentru a evalua solicitările dumneavoastră privind un post la HIKVISION
  o    pentru a evalua solicitarea dumneavoastră privind un post
  o    în scopuri interne precum auditare, analiză de date și cercetare
  o    pentru a furniza alte servicii pe care le cereți
  o    pentru a folosi anumite cookie-uri neesențiale pentru a înțelege mai bine comportamentul dumneavoastră, pentru optimizarea experienței de utilizator, perfecționarea conceptului funcțiilor sau furnizarea de servicii mai bune
  o   De asemenea, este posibil să folosim informațiile colectate după cum este descris în această Politică de c onfidențialitate cu consimțământul dumneavoastră sau în alte moduri cerute sau permise de lege.

 

Partajarea informațiilor personale

HIKVISION nu va divulga informațiile dumneavoastră personale decât (I) cu consimțământul dumneavoastră prealabil în scris; (II) în conformitate cu legile și reglementările aplicabile sau atunci când sunt cerute de autoritățile competente; (III) după cum este necesar pentru a oferi serviciile sau (IV) pentru a își proteja interesele legitime, de exemplu pentru a își apăra drepturile în proceduri administrative sau judiciare sau în cazul în care afacerea sa sau părți din aceasta sunt transferate sau vândute către o altă parte.
HIKVISION va (?) în conformitate cu legile și reglementările aplicabile dacă va partaja informațiile dumneavoastră personale cu alte entități HIKVISION din lume. În plus, HIKVISION poate pune anumite informații personale la dispoziția unor parteneri terțe părți de încredere, din când în când, parteneri care lucrează cu HIKVISION pentru a oferi o experiență de utilizator mai bună și pentru a crește calitatea serviciilor. Ori de câte ori partajăm informații personale către țările din afara Spațiului Economic European în decursul partajării de informații așa cum este prevăzut mai sus, ne vom asigura că informațiile sunt transferate în conformitate cu această Politică și după cum este permis de legile aplicabile privind protecția datelor. HIKVISION a constituit protecții contractuale, aprobate de Comisia Europeană, pentru a asigura un nivel echivalent de protecție. Pentru a obține o copie a acestor contracte, contactați-ne folosind informațiile de contact de mai jos.
HIKVISION restricționează accesul la informațiile dumneavoastră personale în funcție de ceea ce este necesar a fi cunoscut și cere angajaților săi să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

 

Stocarea informațiilor personale

HIKVISION stochează informațiile dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Informațiile dumneavoastră personale nu vor fi păstrate mai mult timp decât este necesar, în scopurile menționate în această Politică, în afară de cazul în care ștergerea în alt fel este cerută de dumneavoastră sau permisă de lege.

 

Transferul informațiilor personale

În măsura în care am putea avea nevoie să transferăm informații personale în afara jurisdicției dumneavoastră, către companiile noastre afiliate sau către Furnizori de servicii terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile. În special, ne vom asigura că toate transferurile se vor face în conformitate cu cerințele legilor privind protecția datelor aplicabile local la dumneavoastră, constituind protecții corespunzătoare. Veți avea dreptul să fiți informat cu privire la protecțiile corespunzătoare constituite de HIKVISION cu privire la acest transfer al informațiilor dumneavoastră personale.
HIKVISION este o companie cu sediul în China, care are operațiuni la nivel global. Ca atare, în conformitate cu legile aplicabile, este posibil să transferăm datele dumneavoastră personale oricărei filiale a grupului HIKVISION din lume atunci când prelucrăm aceste informații în scopurile descrise în această Politică de confidențialitate. De asemenea, este posibil să transferăm datele dumneavoastră personale către furnizori terți de servicii, care pot fi amplasați într-o țară sau într-o zonă din afara Spațiului Economic European (SEE).
Ori de câte ori HIKVISION partajează date personale care provin din SEE cu un terț care poate să fie sau nu o entitate HIKVISION din afara SEE, vom face acest lucru pe baza clauzelor contractuale standard ale UE sau pe baza altor protecții prevăzute în GDPR.
HIKVISION poate folosi facilități din străinătate operate și controlate de HIKVISION pentru a prelucra sau pentru a salva informațiile dumneavoastră personale. În prezent, HIKVISION are centrul de date pe serverul AWS, amplasat în Tokio. Ați înțeles că riscurile în baza legilor aplicabile de protecția datelor sunt diferite și că este posibil să transferăm sau să stocăm informațiile dumneavoastră personale la facilitățile noastre din străinătate. Însă acest lucru nu schimbă angajamentele noastre privind protejarea informațiilor dumneavoastră personale în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

 

Drepturile dumneavoastră

Păstrarea de informații personale actuale ne ajută să ne asigurăm că vă furnizăm cele mai relevante oferte. Puteți să accesați, să actualizați sau să ștergeți informațiile dumneavoastră personale prin profilul Contului dumneavoastră.  Suntem pregătiți să vă oferim asistență în gestionarea abonamentelor, dezactivarea contului și eliminarea profilului dumneavoastră activ și a datelor dumneavoastră.
Vom păstra informațiile dumneavoastră personale pe perioada necesară pentru a îndeplini scopul prevăzut în această Declarație de Confidențialitate, în afară de cazul în care legea aplicabilă cere sau permite o perioadă de păstrare mai lungă.
Dacă locația dumneavoastră este în Uniunea Europeană, cu condiția restricțiilor din legislația aplicabilă, aveți anumite drepturi privind informațiile dumneavoastră personale, precum dreptul de a accesa, a rectifica, a restricționa, dreptul la opunere și portabilitate. Pentru a vă exercita drepturile, contactați-ne folosind informațiile de contact de mai jos. De asemenea, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul la orice moment, gratuit. Puteți face acest lucru refuzând opțiunea de marketing direct și respingând folosirea de cookie-uri prin setările browserului dumneavoastră. Dacă aveți îngrijorări privind modul în care gestionăm informațiile dumneavoastră personale, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecția datelor din țara dumneavoastră de reședință.

 

Utilizarea cookie-urilor

De asemenea, folosim cookie-uri și alte tehnologii pentru a păstra înregistrări, a stoca preferințele dumneavoastră, a îmbunătăți reclamele și a colecta anumite informații care nu vă pot identifica, precum date privind logarea și date privind dispozitivul. Aceasta ne permite să înțelegem mai bine modul în care utilizați serviciile și produsele noastre, să diagnosticăm și să depanăm problemele pe care le aveți și să administrăm și să ne îmbunătățim serviciile și produsele. De asemenea, utilizarea cookie-urilor vă ajută să navigați cu ușurință în pagina noastră de internet.
Vedeți mai multe informații privind Politica noastră de cookie-uri

 

Modificări privind Politica de confidențialitate

Este posibil ca din când în când să modificăm politica de confidențialitate. Când facem acest lucru, vă vom înștiința cu privire la orice modificări importante, conform cerințelor legii. De asemenea, vom posta aici o copie actualizată. Verificați periodic actualizările.

 

Metoda de contact

Dacă aveți întrebări sau îngrijorări privind modul în care HIKVISION utilizează informațiile dumneavoastră personale, ne puteți contacta la: legal@hikvision.com. Dacă îngrijorările persistă, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere pentru protecția datelor din țara dumneavoastră.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Contact Us
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.