Termeni generali de utilizare

 

Ultima actualizare: 1/22/2019

 

 

Acești termeni generali de utilizare (“Termenii generali de utilizare”) cuprind termenii în care folosiți serviciile pe care le furnizează Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd și afiliații săi ("HIKVISION", “noi”, “ale noastre”) la https//identity.hikvision.com, inclusiv conturile online HIKVISION și orice servicii disponibile prin intermediul acestor conturi, inclusiv, dar fără a se limita la accesul la Conținut HIKVISION, servicii de asistență online HIKVISION, diferite e-mailuri, înștiințări prin mesaje text și alte servicii online (colectiv denumite ”Serviciile”).

 

Acești Termeni generali de utilizare sunt valabili pentru toate Serviciile pe care le furnizează HIKVISION, dar este posibil ca pentru unele Servicii să fie valabili termeni suplimentari, specifici serviciului (”Termeni suplimentari de utilizare“) .Ne referim la combinația acestor Termeni Generali de Utilizare și la orice Termeni Suplimentari de Utilizare, colectiv, ca ”Termeni de utilizare”. Vă rugăm să citiți Termenii de utilizare înainte de a utiliza orice Servicii. Prin folosirea Serviciilor sunteți de acord să acceptați și să vă obligați să respectați Termenii de utilizare. Dacă nu acceptați Termenii de utilizare, vă rugăm să nu folosiți niciun Serviciu.

 

1   Înregistrarea și gestionarea conturilor

Pentru a folosi Serviciile, va trebui să înregistrați un cont (”Cont”) pe pagină, furnizând HIKVISION informațiile cerute pentru verificare. Declarați și garantați că: (i) toate informațiile cerute pentru înregistrare, pe care le transmiteți HIKVISION în vederea creării Contului dumneavoastră sunt adevărate, exacte și complete; (ii) veți menține caracterul adevărat, securitatea și confidențialitatea acestor informații aferente Contului și (iii) utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor nu încalcă nicio lege sau reglementare aplicabilă.

Um die Services zu nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre Informationen, einschließlich Kontaktdaten, Verkaufsstatistik und Inventar, an von Ihnen ausgewählte Hikvision- und Portal-Partner oder an Partner weiterzugeben, die sich zwecks einer Zusammenarbeit an Sie wenden.

Sunteți responsabil cu protejarea informațiilor aferente Contului dumneavoastră. Sunteți responsabil pentru orice activități care au loc în Contul dumneavoastră, indiferent dacă ați autorizat sau nu acele activități. Dacă aflați că a avut loc accesul neautorizat la contul dumneavoastră, veți înștiința imediat HIKVISION. HIKVISION nu va răspunde în niciun caz de pierderi sau daune rezultate din nepăstrarea de către dumneavoastră a confidențialității privind Contul.

 

2    Acești Termeni se pot modifica

 

HIKVISION își rezervă dreptul, la discreția sa, să modifice acești Termeni de utilizare, dacă anumite prevederi din acești Termeni de utilizare se dovedesc a fi incomplete sau depășite și, de asemenea, dacă aceste modificări sunt rezonabile pentru dumneavoastră, ținând seama de interesele dumneavoastră.

Toate modificările sunt incorporate în Termenii de utilizare prin referire și intră în vigoare la postarea Termenilor de utilizare revizuiți pe pagina de internet sau punerea acestora la dispoziția dumneavoastră în alt mod. Continuarea utilizării Serviciilor în urma înștiințări va indica recunoașterea și acordul dumneavoastră de a fi obligat să respectați acești Termeni de utilizare revizuiți

 

3   Conținutul HIKVISION 

 

3.1 Conținutul HHIKVISION

 

Atunci când dumneavoastră și alte persoane folosiți Serviciile, vi se vor pune la dispoziție diferite tipuri de conținut propriu al HIKVISION, inclusiv, dar fără a se limita la kituri de dezvoltare software (SDK), fișiere de titluri, API, librării, simulatoare, software (cod sursă și cod obiect) și orice alte specificații sau documentații tehnice sau de alt fel ale HIKVISION, după caz. În sensul acestor Termeni de utilizare, orice reparații (bug fix), actualizări, upgrade, modificări, îmbunătățiri, completări, revizuiri, noi lansări și noi versiuni ale acestui conținut vor face parte din Conținutul HIKVISION.

 

3.2 Licență limitată privind Conținutul HIKVISION

 

A.   HIKVISION își păstrează proprietatea deplină asupra Conținutului HIKVISION. .HIKVISION vă oferă prin prezenta o licență limitată, neexclusivă, revocabilă, care nu poate fi sub-licențiată și nu poate fi transferată, pentru utilizarea, evaluarea, testarea Conținutului HIKVISION, exclusiv pentru dezvoltarea de conținut compatibil cu produsele HIKVISION.

B.  Nu veți închiria, împrumuta, încărca sau găzdui pe orice pagină de internet sau server, nu veți vinde, nu veți redistribui și nu veți sub-licenția Conținutul HIKVISION, în întregime sau parțial și nu veți permite altora să facă acest lucru. Veți folosi (?) Conținutul HIKVISION pentru orice scop care nu este permis în mod expres în Secțiunea 3.2.

C.  Nu veți instala, nu veți folosi și nu veți rula Conținutul HIKVISION pe orice alte produse sau în legătură cu dispozitive, altele decât produsele HIKVISION și nu veți permite altora să facă acest lucru. Nu veți copia, decompila, face inginerie inversă, dezasambla, nu veți încerca să derivați codul sursă, nu veți modifica, decripta sau crea lucrări derivate ale Conținutului HIKVISION sau ale oricărei părți din acesta și nu veți fi de acord și nu veți permite altora să facă acest lucru, cu excepția și numai în măsura în care oricare dintre restricțiile de mai sus este interzisă de legea aplicabilă sau în măsura în care ar putea fi permisă prin termenii de licențiere care guvernează utilizarea componentelor open-source sau a codurilor eșantion incluse în Conținutul HIKVISION.

D.  Sunteți de acord să respectați toți termenii de licențiere a Software-ului Open Source aplicabili, dacă în produsele dumneavoastră este introdus Software Open Source și nu veți folosi Software Open Source în așa fel încât părțile non-open ale Conținutului HIKVISION și/sau din produsele HIKVISION să fie supuse unor termeni de licențiere sau unor obligații privind Software-ul Open Source.

 

3.3 Modificări ale Conținutului HIKVISION

 

HIKVISION își rezervă dreptul, fără nicio răspundere față de dumneavoastră și la discreția sa, să adauge, să modifice sau să elimine funcționalități din Conținutul HIKVISION la orice moment, cu o înștiințare prealabilă postată pe pagina de internet (actualizări, upgrade și variațiuni ale Conținutului HIKVISION)

 

4    Conținutul de utilizator

 

4.1 Conținutul de utilizator

 

Atunci când dumneavoastră și alții utilizați Serviciile, este posibil să transmiteți sau să acordați accesul la anumit conținut, iar HIKVISION poate să afișeze acest conținut; exemple de cazuri de proiect care reprezintă texte, imagini și materiale video și alte informații despre dumneavoastră și/sau alții, pe care le transmiteți HIKVISION pentru marketing și promovare pe pagina de internet sau în alt mod conform instrucțiunilor dumneavoastră.

HIKVISION va prelucra acest Conținut de Utilizator doar în scopuri de marketing și promovare. Însă, în măsura maximă permisă de legea obligatorie, HIKVISION nu este responsabilă pentru nicio acțiune pe care o întreprindeți cu privire la orice Conținut al utilizatorilor, inclusiv partajarea publică a acestuia. Nu puteți să folosiți Conținutul de utilizator, sau să îl transmiteți la HIKVISION decât dacă ați obținut permisiunea proprietarului acestui conținut sau dacă sunteți autorizat de lege în alt fel să faceți acest lucru.

 

4.2 Licență limitată pentru Conținutul dumneavoastră de utilizator

 

Vă păstrați proprietatea deplină asupra Conținutului dumneavoastră de utilizator. Acordați HIKVISION o licență limitată, neexclusivă, revocabilă, care poate fi sub-licențiată și nu poate fi transferată de a utiliza, reproduce, modifica, distribui și crea lucrări derivate ale Conținutului utilizatorilor în scopul specificat în Secțiunea 3.1.

În caz de modificări ale Conținutului de utilizator, veți înștiința HIKVISIOn cu cel puțin 30 de zile înainte

 

5    Publicitate

 

În afară de cazul în care este permis sau este cerut în mod explicit, prin Termenii de utilizare sau în alt fel, nu puteți folosi numele, logo-ul sau orice alte mărci comerciale sau elemente de marcă ale HIKVISION

 

6   Confidențialitate

 

Veți păstra Conținutul HIKVISION ca informații confidențiale și le veți folosi și divulga numai în conformitate cu Termenii de Utilizare și cu orice acord care vă dă astfel de drepturi. Totuși, Conținutul HIKVISION nu este considerat informație confidențială dacă acest Conținut: (a) este sau devine public; (b) vă era cunoscut în mod legal înainte de a îl primi de la dumneavoastră; (c) este primit de la o terță parte fără a avea cunoștință de încălcarea vreunei obligații față de dumneavoastră, sau (d) a fost dezvoltat independent de către dumneavoastră, fără referire la Conținutul dumneavoastră HIKVISION

 

7    Comportamentul utilizatorilor

 

Sunteți responsabil de comportamentul dumneavoastră, de Conținutul de utilizator și de comunicările cu alții în timpul folosirii Serviciilor. Trebuie să vă conformați cu următoarele cerințe atunci când folosiți Serviciile:

A.   Trebuie să folosiți Serviciile în conformitate cu legile aplicabile și numai în modul permis de acestea. Nu puteți folosi Serviciile pentru a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altora sau pentru a săvârși alte activități ilegale.

B.    Nu veți folosi și nu veți accesa Serviciile pentru a promova un produs sau un serviciu sau în orice alt scop care poate fi în conflict cu afacerea și interesele HIKVISION.

C.    Nu veți folosi greșit Serviciile noastre, interferând cu modul lor normal de funcționare sau încercând să le accesați folosind altă metodă decât prin interfețele și instrucțiunile furnizate de HIKVISION.

D.   Nu veți transmite programe virus, malware sau alte tipuri de software malițios sau linkuri către astfel de software prin intermediul Serviciilor sau al paginii de internet.

 

8    Suspendarea și rezilierea Serviciilor

 

8.1   Rezilierea de către dumneavoastră sau de către HIKVISION

 

Dumneavoastră și HIKVISION puteți rezilia orice Serviciu la orice moment, cu o înștiințare prealabilă de cel puțin 30 de zile. Rețineți că orice Servicii care sunt la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Contului vor înceta imediat după reziliere.

 

8.2   Suspendarea și rezilierea de către HIKVISION

 

HIKVISION, cu efect imediat și fără nicio răspundere, poate să restricționeze sau să suspende Serviciile către dumneavoastră dacă nu respectați Termenii de utilizare, sau dacă folosiți Serviciile într-un mod care provoacă o răsundere legală pentru noi sau perturbă utilizarea Serviciilor de către alții. HIKVISION mai poate suspenda furnizarea Serviciilor către dumneavoastră în cazul în care investigăm un presupus comportament neadecvat din partea dumneavoastră.

HIKVISION, cu efect imediat și fără nicio răspundere, poate să restricționeze sau să suspende Serviciile către dumneavoastră dacă nu respectați Termenii de utilizare, sau dacă folosiți Serviciile într-un mod care provoacă o răsundere legală pentru noi sau perturbă utilizarea Serviciilor de către alții. HIKVISION mai poate suspenda furnizarea Serviciilor către dumneavoastră în cazul în care investigăm un presupus comportament neadecvat din partea dumneavoastră.

 

9    Modificări ale Serviciilor

 

HIKVISION modifică și îmbunătățește permanent Serviciile. HIKVISION își rezervă dreptul, fără nicio răspundere față de dumneavoastră și la discreția sa, să adauge, să modifice sau să elimine funcționalități dintr-un Serviciu la orice moment, fără înștiințare prealabilă (actualizări, upgrade și variațiuni ale Serviciilor)

 

10   FĂRĂ GARANȚIE

 

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SERVICIILE SUNT FURNIZATE PENTRU CONFORTUL DUMNEAVOASTRĂ, ”AȘA CUM SUNT” ȘI ”AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”, CU TOATE GREȘELILE ȘI ERORILE, IAR HIKVISION ȘI FURNIZORII ȘI LICENȚIATORII NOȘTRI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII DE ORICE FEL, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CARACTERUL VANDABIL, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, PRECIZIE, TITLU, UTILIZARE, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI, DISPONIBILITATE, SECURITATEA DATELOR ȘI ORICE GARANȚII CARE REZULTĂ DIN CURSUL AFACERILOR SAU DIN UZANȚELE COMERCIALE. 

HIKVISION NU GARANTEAZĂ, NU SUSȚINE, NU GARANTEAZĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NICIUN PRODUS, SOFTWARE SAU SERVICIU FURNIZAT DE O TERȚĂ PARTE PRIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA SERVICII CLOUD) SAU DE ORICE PAGINĂ DE INTERNET SAU SERVICIU PRINTR-UN HYPERLINK. 

HIKVISION NU GARANTEAZĂ NIMIC ÎN PRIVINȚA CONȚINUTULUI CUPRINS SAU ACCESAT PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR ȘI HIKVISION NU VA FI RESPONSABILĂ SAU RĂSPUNZĂTOARE PENTRU EXACTITATE, RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR, LEGALITATE SAU DECENȚĂ A MATERIALELOR CONȚINUTE ÎN SERVICII SAU ACCESATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR. HIKVISION NU FACE DECLARAȚII SAU GARANȚII PRIVIND SUGESTII SAU RECOMANDĂRI DE PRODUSE OFERITE SAU ACHIZIȚIONATE PRIN INTERMEDIUL PRODUSELOR. 

RECUNOAȘTEȚI CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR VA FI CONECTATĂ CU INTERNETUL, IAR UTILIZAREA VA FI ÎN ÎNTREGIME PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. HIKVISION NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI LIBERE DE PIERDERE, CORUPERE, ATACURI CIBERNETICE, PROGRAME VIRUS, INTERFERENȚĂ, HACKING, MALWARE SAU ALTE INTRUZIUNI DE SECURITATE ȘI HIKVISION DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA. 

LEGILE PRIVIND SUPRAVEGHEREA, PROTECȚIA DATELOR ȘI CONFIDENȚIALITATEA VARIAZĂ DE LA O JURISDICȚIE LA ALTA ȘI POT SĂ IMPUNĂ ANUMITE RESPONSABILITĂȚI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR. RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ DUMNEAVOASTRĂ (NU HIKVISION) VEȚI FI RESPONSABIL SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ VĂ CONFORMAȚI CU LEGILE APLICABILE DIN ZONA ÎN CARE LOCUIȚI ȘI CĂ HIKVISION NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN CAZUL ÎN CARE SERVICIILE SUNT UTILIZATE ÎN SCOPURI ILEGALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA: UTILIZAREA NON-CIVILĂ; ÎNREGISTRAREA SAU PARTAJAREA DE CONȚINUT VIDEO SAU AUDIO CARE NU ESTE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE APLICABILE; NERESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND ÎNȘTIINȚAREA ȘI CONSIMȚĂMÂNTUL; ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI; UTILIZAREA ÎN LEGĂTURĂ CU TRATAMENTUL MEDICAL SAU ALTE SITUAȚII ÎN CARE EȘECUL SERVICIILOR AR PUTEA DUCE LA DECES SAU LA VĂTĂMARE PERSONALĂ. 

 

11   LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HIKVISION, ADMINISTRATORII ACESTEIA, REPREZENTANȚII, ANGAJAȚII, ACȚIONARII, AFILIAȚII, CONTRACTANȚII, AGENȚII, LICENȚIATORII SAU FURNIZORII ACESTEIA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE, SPECIALE SAU INCIDENTALE, INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDEREA DE PROFITURI DE AFACERI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII DE AFACERI, DATE SAU CONȚINUT, DOCUMENTAȚIE SAU PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPEREA SERVICIILOR, DETERIORAREA CALCULATOARELOR, COSTURI PENTRU SERVICII DE ÎNLOCUIRE, INCAPACITATEA DE A FOLOSI SERVICIILE, SCURGERI ÎN LEGĂTURĂ CU CONFIDENȚIALITATEA SAU ORICE ALTE RĂSPUNDERI SAU PAGUBE CAUZATE DE SERVICII SAU DE EȘECUL ACESTORA, ÎN BAZA GARANȚIILOR, PE BAZĂ CONTRACTUALĂ, PE BAZĂ DE PREJUDICII SAU ÎN BAZA ORICĂREI ALTE TEORII DE DREPT ȘI INDIFERENT DACĂ HIKVISION AVEA CUNOȘTINȚĂ SAU AR FI TREBUIT SĂ AIBĂ CUNOȘTINȚĂ DE POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE.  

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, HIKVISION NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU REVENDICĂRI REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, PE BAZĂ DE GARANȚII, PE BAZĂ CONTRACTUALĂ, PE BAZĂ DE PREJUDICII SAU ÎN BAZA ORICĂREI ALTE TEORII DE DREPT. HIKVISION DECLINĂ TOATĂ RPSUNDEREA DE ORICE FEL A LICENȚIATORILOR ȘI FURNIZORILOR HIKVISION.

EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE DE DAUNE PREVĂZUTE MAI SUS SUNT ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE BAZEI ÎNȚELEGERII ÎNTRE HIKVISION ȘI DUMNEAVOASTRĂ.

 

12    Despăgubiri

 

Veți despăgubi și veți proteja HIKVISION și pe afiliații, reprezentanții, agenții și angajații săi de toate datoriile, daunele și costurile (inclusiv costuri de soluționare a litigiilor și onorarii avocațiale rezonabile) rezultate din revendicări ale unor terți privind sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor sau încălcarea Termenilor de utilizare, astfel de datorii, pagube și costuri fiind cauzate de dumneavoastră.

 

13   Legea care guvernează și soluționarea disputelor

 

Termenii de utilizare vor fi guvernați de legile Republicii Populare Chineze. Orice dispută, controversă sau revendicare izvorâtă din sau în legătură cu Termenii de utilizare sau cu încălcarea, rezilierea sau nevalabilitatea acestora va fi soluționată final de Comisia de Arbitraj Economic și Comercial Internațional a Chinei (”CIETAC”) la Beijing, în conformitate cu regulile CIETAC. Tribunalul de arbitraj va fi format din trei arbitri. Limba folosită în procedurile de arbitrare va fi limba engleză, în afară de cazul în care Părțile convin altceva

 

14    Diverse

 

14.1 Întregul acord; declinare; separabilitate

 

Termenii de utilizare constituie înțelegerea întreagă și exclusivă între dumneavoastră și HIKVISION cu privire la utilizarea Serviciilor, iar acești termeni înlocuiesc orice și toate înțelegerile sau acordurile anterioare verbale sau scrise între HIKVISION și dumneavoastră cu privire la Servicii. Neaplicarea de către HIKVISION a oricărui drept sau a oricărei prevederi din Termenii de utilizare nu va constitui declinarea dreptului sau a prevederii respective sau a oricăror altor drepturi sau prevederi din Termenii de utilizare. Dacă o instanță sau un tribunal constată că unul sau mai multe dintre drepturile sau prevederile prevăzute în acești Termeni de utilizare nu este valabil/ă, sunteți de acord că restul Terrmenilor de utilizare vor rămâne în vigoare și vor produce efecte depline și că prevederea nevalabilă va fi aplicabilă în măsura cea mai mare permisă de lege.

 

15    Informații de contact

 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați imediat prin e-mail la info@hikvision.com.

 

 

Copyright © 2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Contact Us
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.