POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ważna informacja

Firma Hikvision Europe B.V. oraz jej podmioty stowarzyszone (dalej łącznie „Hikvision” lub „my”) oferują ekskluzywny, oparty na zaproszeniach, ukierunkowany biznesowo Program Partnerski. Zobowiązujemy się inwestować w naszych partnerów, koncentrując się na maksymalnie efektywnym kapitałowo wykorzystaniu możliwości projektu. Aby zostać uczestnikiem naszego programu partnerskiego, należy zarejestrować się na portalu partnerów Hikvision - interaktywnej, otwartej platformie naszej firmy. Na tym portalu uczestnik będzie miał dostęp do sieci możliwości biznesowych, różnorodnych informacji o produktach, praktycznych narzędzi sprzedaży i zasobów marketingowych. Portal partnerski Hikvision został zaprojektowany w celu zapewnienia najbardziej aktualnych i niezawodnych informacji, dla zapewnienia efektywnego rozwoju firmy.

Firma HIKVISION uznaje znaczenie prywatności, a także zachowania poufności danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich projektów i usług świadczonych przez naszą firmę oraz określa sposób, w jaki możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać informacje dotyczące użytkowników programu.

Niniejsza Polityka prywatności może być modyfikowana w zależności od aktualizacji przepisów ustawowych i wykonawczych, zmian w polityce rządowej lub modyfikacji polityki firmy. Wszelkie modyfikacje niniejszej polityki będą publikowane na naszej stronie internetowej lub przekazywane użytkownikowi indywidualnie.

 

Pozyskiwanie Państwa informacji 

Podczas korzystania z witryny internetowej, firma HIKVISION może pozyskiwać określone informacje na Państwa temat, w sposób określony w niniejszej Polityce. Informacje te można podzielić na informacje, które przekazuje użytkownik oraz informacje, które pozyskuje firma HIKVISION.

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje naszej firmie mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, dział, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, adres internetowy, kod pocztowy, typ firmy, numer pracownika, branżę działalności, całkowite przychody z produktów dotyczących bezpieczeństwa, całkowite przychody całkowite przychody z produktów dotyczących telewizji przemysłowej i inne informacje dotyczące powyższych aspektów.

Pozyskiwane przez nas dane osobowe zostały określone w Polityce dotyczącej plików Cookie.

 

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Pozyskujemy Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia satysfakcjonujących usług, w następujących celach: 
  o    udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania
  o    zwiększenie bezpieczeństwa stron internetowych, w taki sposób, jak uwierzytelnianie użytkowników, środki bezpieczeństwa, wykrywanie oszustw, archiwizowanie i tworzenie kopii zapasowych 
  o    rozpatrywanie wniosków dotyczących zatrudnienia w firmie HIKVISION 
  o    przeprowadzanie oceny wniosków dotyczących określonych stanowisk
  o    do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i prowadzenie badań
  o    świadczenie innych usług, jakich mogą Państwo potrzebować
  o    wykorzystywanie niektórych rodzajów plików Cookie innych, niż niezbędne do lepszego zrozumienia Państwa zachowania, aby zoptymalizować witrynę internetową dla wygody użytkownika, zapewnić perfekcyjny design poszczególnych funkcji lub udoskonalić świadczone usługi
  o   Możemy również wykorzystywać informacje zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności za zgodą użytkownika lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

 

Ujawnianie danych osobowych

Firma HIKVISION nie będzie w żaden sposób ujawniać Państwa danych osobowych, chyba że (ja) po uprzednim uzyskaniu Państwa pisemnej zgody; (II) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub gdy wymagają tego uprawnione organy władzy; (III) kiedy jest to wymagane w celu świadczenia usług; lub (IV) w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów, na przykład w ramach obrony swoich praw w postępowaniach administracyjnych lub sądowych, bądź w przypadku, gdy firma lub jej część zostanie sprzedana stronie trzeciej. 
Firma HIKVISION będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w ramach przekazywania Państwa danych osobowych innym podmiotom należącym do HIKVISION na terenie całego świata. Ponadto, firma HIKVISION może udostępniać pewne dane osobowe zaufanym partnerom strategicznym będącym stronami trzecimi współpracującymi z HIKVISION, w celu zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika i podnoszenia jakości usług. Za każdym razem, kiedy przekazujemy dane osobowe krajom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach wymiany informacji, o której mowa powyżej, zapewniamy, że informacje są przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W ramach zawartych umów firma HIKVISION wprowadziła zabezpieczenia określone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia równoważnego poziomu ochrony. Aby uzyskać kopię tych umów, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.
Firma HIKVISION ogranicza dostęp do Państwa danych osobowych na zasadzie „niezbędnej wiedzy” i wymaga od pracowników zachowania poufności w odniesieniu do Państwa informacji. 

 

 

Przechowywanie danych osobowych

Firma HIKVISION przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce, o ile nie zostaną usunięte na Państwa wniosek lub w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Przekazywanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim możemy potrzebować przekazywania danych osobowych poza Państwa kraj, naszym podmiotom stowarzyszonym lub usługodawcom będącym stronami trzecimi, zawsze będziemy to robić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności zapewniamy, że wszystkie czynności dotyczące przekazywania danych będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami o ochronie danych, poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń. Mają Państwo prawo uzyskania informacji dotyczących odpowiednich środków zabezpieczających, stosowanych przez firmę HIKVISION w odniesieniu do przekazywania Państwa danych osobowych.
HIKVISION to firma z siedzibą w Chinach, prowadząca działalność na terenie całego świata. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy przekazywać Państwa dane osobowe dowolnym podmiotom stowarzyszonym grupy HIKVISION na terenie całego świata w ramach przetwarzania tych danych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe naszym usługodawcom zewnętrznym, którzy mogą znajdować się w kraju poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Za każdym razem, kiedy firma HIKVISION przekazuje dane osobowe pochodzące z terytorium EOG stronom trzecim, które mogą być podmiotami stowarzyszonymi HIKVISION lub nie, znajdującymi się poza EOG, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub przy wykorzystaniu innych zabezpieczeń określonych przepisami RODO.
Firma HIKVISION może korzystać z usług podmiotów zagranicznych eksploatowanych i kontrolowanych przez HIKVISION w celu przetwarzania lub tworzenia kopii zapasowych danych osobowych. Obecnie, centrum danych firmy HIKVISION znajduje się na Serwerze AWS w Tokio. Użytkownik jest niniejszym informowany, że ryzyko wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w krajach zagranicznych jest inne, a nasza firma może przekazywać i przechowywać Państwa dane osobowe w swoich podmiotach zagranicznych. Nie zmienia to jednak żadnych naszych zobowiązań dotyczących ochrony danych osobowych użytkownika, określonych w niniejszej Polityce prywatności. 

 

Prawa

Przechowywanie Państwa danych osobowych pomaga nam zapewnić, że będziemy opracowywać najbardziej odpowiednie oferty, w najlepszy możliwy sposób spełniające Państwa potrzeby. Mogą Państwo uzyskać dostęp, aktualizować lub usuwać swoje dane osobowe za pośrednictwem swojego Konta.  Jesteśmy gotowi udzielić Państwu wszelkiej pomocy w zakresie zarządzania subskrypcjami, dezaktywacji konta i usunięcia aktywnego profilu oraz danych.
Zachowamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo.
Jeśli znajdują się Państwo na terenie Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ograniczeń obowiązujących przepisów prawnych, przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do danych osobowych, takich jak prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia wykorzystywania danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania, a także możliwość ich przenoszenia. Aby skorzystać z określonych powyżej praw, prosimy o kontakt z naszą firmą za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych. Mają Państwo również prawo wycofania swojej zgody w dowolnej chwili i bez żadnych dodatkowych kosztów. Można to zrobić wyrażając sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingu bezpośredniego i odrzucając zapisywanie plików Cookie w ustawieniach przeglądarki. W razie jakichkolwiek obaw dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w Państwa kraju zamieszkania.

 

Korzystanie z plików cookie 

Używamy również plików cookie i innych technologii do przechowywania zapisów, preferencji, doskonalenia naszych reklam i pozyskiwania pewnych informacji nieumożliwiających identyfikacji użytkownika, takich jak dane dotyczące logowania i wykorzystywanych urządzeń. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych usług i produktów, diagnozować i rozwiązywać napotykane przez Państwa problemy, a także w inny sposób zarządzać naszymi usługami i produktami oraz ulepszać je. Wykorzystanie plików cookie ułatwia również płynną nawigację na naszej witrynie internetowej. 
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w naszej Polityce dotyczącej plików Cookie.

 

Modyfikacje Polityki prywatności

Nasza firma może w pewnych odstępach czasu modyfikować swoją politykę prywatności. Za każdym razem, kiedy to robimy, powiadomimy Państwa o wszelkich istotnych zmianach zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Ponadto zamieścimy tutaj również zmodyfikowaną kopię. Prosimy o systematyczne sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone modyfikacje.

 

Sposób kontaktu

W razie jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych przez firmę HIKVISION, należy skontaktować się z nami pod adresem: legal@hikvision.com. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w Państwa kraju.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Contact Us
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.