Általános felhasználási feltételek

Utoljára frissítve: 2019. január 22.

 

 

A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: általános felhasználási feltételek) dokumentum tartalmazza mindazokat a feltételeket, amelyek alapján Ön a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. és annak leányvállalatai (a továbbiakban: HIKVISION vagy mi) szolgáltatásait használja, beleértve a HIKVISION online fiókokat és bármely szolgáltatást, amely ezeken a fiókokon keresztül érhető el, beleértve egyebek mellett a HIKVISION tartalomszolgáltatást, a HIKVISION online támogatási szolgáltatást, a különféle e-maileket, szöveges üzenetküldési szolgáltatásokat és egyéb online szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: szolgáltatások).

A jelen általános felhasználási feltételek minden HIKVISION által nyújtott szolgáltatásra érvényesek, de az egyes szolgáltatásokra sajátos felhasználási feltételek is vonatkozhatnak (a továbbiakban: további felhasználási feltételek). Az ilyen általános felhasználási feltételek és további felhasználási feltételek együttesen: felhasználási feltételek. Kérjük olvassa el a felhasználási feltételeket a szolgáltatások használatának megkezdését megelőzően. A szolgáltatások használatával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a felhasználási feltételeket. Ha nem fogadja el a felhasználási feltételeket, kérjük, ne használja a szolgáltatásokat.

 

1 Fiók létrehozása és kezelése

 

A szolgáltatások használatához Önnek létre kell hoznia egy felhasználói fiókot (a továbbiakban: fiók) a weboldalon, amelyben megadja a HIKVISION-nek az azonosításához szükséges adatokat. Ön nyilatkozik arról, és felel azért, hogy (i) minden adat, amit Ön a HIKVISION-nek megküld a fiók létrehozásához, igaz, pontos és teljes, (ii) a fiókhoz tartozó információkat pontosan, biztonságosan és bizalmasan kezeli, és (iii) Ön nem sért meg semmiféle alkalmazandó törvényt vagy rendeletet a szolgáltatások használatával.

A szolgáltatások igénybevételéhez vállalja, hogy megosztja a Hikvisionnel és a portál partnerekkel, akiket Ön választott, vagy akik szeretnének Önnel együttműködni, az Ön adatait, ideértve a elérhetőségeit, az értékesítési statisztikáit és a készletadatait.

Ön a felelős a fiókinformáció biztonságos tárolásáért. Ön a felelős azokért a tevékenységekért, amelyek az Ön fiókján keresztül történnek, akkor is, ha Ön nem engedélyezte azokat. Ha felmerül, hogy valaki engedély nélkül fért hozzá az Ön fiókjához, haladéktalanul tájékoztatja a HIKVISION-t. HIKVISION nem tartozik semmiféle felelősséggel azért a veszteségért vagy kárért, ami abból ered, hogy Ön nem kezelte bizalmasan fiókja adatait.

 

2 Ezek a feltételek módosulhatnak

 

A HIKVISION fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, amennyiben a jelen felhasználási feltételek elégtelennek vagy elavultnak minősülnek, és feltéve továbbá, hogy ezek a módosítások Önre nézve észszerűek, figyelemmel az Ön érdekeire is.

Minden módosítást hivatkozás formájában beillesztenek a jelen felhasználási feltételekbe és azok akkor lépnek életbe, amikor azokat a felhasználási feltételeket a weboldalon közzéteszik, vagy egyébként azokat elérhetővé teszik az Ön számára. A szolgáltatások használatának folytatása esetén feltételezzük, hogy Ön a frissített használati feltételeket megismerte és elfogadta.

 

3 HIKVISION tartalom

 

3.1 HIKVISION tartalom

 

Amikor Ön vagy más használja a szolgáltatásokat, különféle, a HIKVISION tulajdonában álló tartalomhoz kap hozzáférést, beleértve egyebek között a szoftverfejlesztő készletet (SDK-t), a fejléceket, API-kat, könyvtárakat, szimulátorokat, szoftvereket (forráskód és objektumkód) és egyéb műszaki vagy egyéb specifikációkat vagy dokumentációt a HIKVISION-től.  A jelen felhasználási feltételek vonatkozásában minden hibajavítás, frissítés, verziófrissítés, módosítás, továbbfejlesztés, kiegészítés, felülvizsgálat, új változat és új verzió HIKVISION tartalomnak minősül.

 

3.2 Korlátozott licenc a HIKVISION tartalomra

 

A. A HIKVISION a HIKVISION tartalomra vonatkozóan minden jogot fenntart. A HIKVISION ezennel korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, allicencbe nem adható, át nem ruházható licencet biztosít a HIKVISION tartalom használatára, értékelésére, tesztelésére HIKVISION termékekkel kompatibilis tartalom, és kizárólag ilyen tartalom fejlesztésére.

B. Ön nem adhatja bérbe, lízingbe, nem töltheti fel és nem rakhatja fel weboldalra vagy szerverre, nem adhatja el, oszthatja meg és adhatja allicencbe a HIKVISION  tartalmakat sem részben, sem egészben, és másoknak sem teheti ezt lehetővé. Használhatja a HIKVISION  tartalmat a 3.2 szakaszban nem kifejezetten megengedett formában.

C. Nem installálhatja, használhatja vagy futtathatja a HIKVISION  tartalmat más terméken vagy nem HIKVISION termékekkel összekapcsolva és másoknak sem teheti ezt lehetővé. Nem másolhatja le (kivéve a jelen megállapodás szerint), nem alakíthatja vissza, nem fejtheti vissza, nem bonthatja szét, nem próbálhatja megfejteni a forráskódját, nem módosíthatja, nem törheti fel a titkosítást, nem hozhat létre a HIKVISION  tartalmak vagy azok bármely részének segítségével  származtatott művet, és ezt nem engedheti meg másnak sem, kivéve és csak annyiban, amennyiben az ilyen korlátozásokat az  alkalmazandó jog nem engedi meg a HIKVISION tartalmakban lévő nyílt forráskódú vagy minta elemekre vonatkozó licencfeltételek szerint.

D. Ön vállalja, hogy megfelel minden alkalmazandó nyílt forráskódú szoftverre vonatkozó licencfeltételnek, amennyiben az Ön saját termékében van bármilyen nyílt forráskódú szoftver, és hogy nem használt nyílt forráskódú szoftvert olyan módon, hogy az a HIKVISION tartalom vagy termékek nem nyílt részeit a nyílt forráskódú szoftverek licencelési feltételei vagy kötelezettsége alá vonná.

 

3.3 A HIKVISION tartalmak változásai

 

A HIKVISION fenntartja magának a jogot, hogy anélkül, hogy ezért Ön felé felelősséggel tartozna, saját belátása szerint bármikor az Ön előzetes értesítése nélkül hozzáadjon, módosítson vagy eltávolítson bizonyos funkciókat a HIKVISION tartalmak közül (frissítés, verziófrissítés, változtatás a HIKVISION tartalomban).

 

4 Felhasználói tartalom

 

4.1 Felhasználói tartalom

 

Ha Ön és mások a szolgáltatást használják, Ön bizonyos tartalmakat megküldhet nekünk vagy hozzáférést adhat azokhoz, és a HIKVISION az ilyen tartalmat megjelenítheti; pl. projekteknél, amelyek szöveges, képi és videóanyagokat és egyéb információkat tartalmaznak Önről és/vagy másokról, amelyeket Ön az utasításaival megküld a HIKVISION-nek marketing és promóciós célból a weboldalon vagy más módon.

A HIKVISION az ilyen felhasználói tartalmakat marketing és promóciós célokra használja fel. Mindazonáltal a HIKVISION a kötelező jogszabályokban biztosított legteljesebb mértékben elutasít minden felelősséget az Ön felhasználói tartalmakhoz kapcsolódó cselekedeteiért, beleértve abba a nyilvános megosztást is. Ön nem használhat olyan felhasználói tartalmat, amihez nem rendelkezik a tulajdonos engedélyével vagy más, jogszabály alapján biztosított engedéllyel, és azt nem küldheti meg a HIKVISION-nek.

 

4.2 Korlátozott licenc az Ön felhasználói tartalmához

 

A felhasználói tartalom teljes egészében az Ön tulajdonában marad. Ön a HIKVISIONNEK egy korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, allicencbe adható és át nem ruházható licencet ad arra, hogy használja, reprodukálja, módosítsa, megossza a felhasználói tartalmat, abból származékos művet hozzon létre kifejezetten a 3.1 szakaszban foglalt célokra.

A felhasználói tartalomban bekövetkező bármely változásról Ön legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatást ad HIKVISION részére.

 

5 Nyilvánosság

 

Kivéve amennyiben az kifejezetten engedélyezik vagy az szükséges a felhasználási feltételek vagy más alapján, nem használhatja a HIKVISION nevet, logót, vagy bármely más HIKVISION védjegyet vagy márkaelemet.

 

6 Bizalmas ügyvitel

 

Ön köteles a HIKVISION tartalmat bizalmasan kezelni és azt csak a felhasználási feltételekkel és más Önt erre feljogosító megállapodásban foglaltakkal összhangban használhatja fel és hozhatja nyilvánosságra. Mindazonáltal az alábbi HIKVISION tartalom nem minősül bizalmasnak: a) ami nyilvánosságra kerül, b) már azelőtt jogszerűen ismert volt Ön előtt, hogy azt megkaptuk Öntől, c) azt Ön harmadik féltől kapta úgy, hogy tudomása lenne arról, hogy bármely kötelezettségét megszegte volna, vagy d) azt Ön anélkül fejlesztette ki, hogy ahhoz HIKVISION tartalmat felhasznált volna.

 

7 Felhasználói magatartás

 

Ön a felelős a viselkedéséért, a felhasználói tartalomért, másokkal folytatott kommunikációért a szolgáltatások használata során. Köteles megfelelni az alábbi feltételeknek a szolgáltatások használata során:

A. A szolgáltatásokat kizárólag az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban és az azok által engedélyezett mértékben használhatja. Nem használhatja a szolgáltatásokat mások szellemi tulajdonának megsértésére illetve jogellenes tevékenység végzésére.

B. Nem használhatja a szolgáltatásokat és azokhoz nem férhet hozzá olyan céllal, hogy olyan terméket vagy szolgáltatást promótáljon, ami nem egyeztethető össze a HIKVISION üzleti érdekeivel, és más irányú ilyen hatású tevékenység céljából sem.

C. Nem használhatja a szolgáltatásokat rendes működésükkel össze nem egyeztethető célból, nem férhet hozzá azokhoz olyan módon, olyan interfészen keresztül, vagy olyan utasítások felhasználásával, ami eltér a HIKVISION által megadottaktól.

D. Nem terjeszthet vírusokat, rosszindulatú kódokat, és egyéb kártékony szoftvereket a szolgáltatáson vagy a weboldalon keresztül és ilyenekhez linket sem adhat meg.

 

8 A szolgáltatások felfüggesztése és felmondása

 

8.1 Felmondás az Ön vagy a HIKVISION részéről

 

Ön és HIKVISION felmondhatja a szolgáltatást bármikor 30 napos felmondási idő hagyásával. Kérem legyen figyelemmel arra, hogy a fiókjából elérhető szolgáltatások a felmondással egy időben felfüggesztésre kerülnek.

 

8.2 Felfüggesztés és felmondás a HIKVISION részéről

 

A HIKVISION azonnali hatállyal és felelősség nélkül korlátozhatja vagy felfüggesztheti Önnek a szolgáltatások nyújtását, amennyiben nem felel meg a felhasználási feltételekben foglaltaknak, vagy ha Ön oly módon használja a szolgáltatásokat, hogy abból nekünk jogi felelősségünk származik, vagy az másokat akadályoz a szolgáltatások használatában. A HIKVISION akkor is felfüggesztheti a szolgáltatások nyújtását, ha az Ön által esetlegesen elkövetett jogellenes magatartást ki kell vizsgáljuk.

Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy amennyiben a HIKVISION felmondja, korlátozza vagy felfüggeszti a fiókját a jelen 8.2 szakasz szerint, a továbbiakban nem lesz módja arra, hogy bejelentkezzen a fiókjába vagy használja a fiókján keresztül a szolgáltatások bármelyikét.

 

9 A szolgáltatások módosítása

 

A HIKVISION folyamatosan módosítja és fejleszti a szolgáltatásokat. A HIKVISION fenntartja magának a jogot arra, hogy anélkül, hogy Ön felé azért felelősséggel tartozna, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül hozzáadjon, módosítson, elvegyen a szolgáltatásokból (frissítések, verziófrissítések, szolgáltatások változtatása).

 

10 SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

 

A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN KERÜL SOR, "AHOGY VAN" ÉS "AHOGY ELÉRHETŐ", AZOK MINDEN HIBÁS ELEMÉVEL ÉS HIBÁJÁVAL, ÉS A HIKVISION ÉS BESZÁLLÍTÓINK ÉS LICENCADÓINK KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BELEÉRTETT, AKÁR JOGSZABÁLY SZERINTI, BELEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI CÉLRA ALKALMASSÁGOT, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGOT, PONTOSSÁGOT, JOGCÍMET, A ZAVARTALAN HASZNÁLATOT, HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉT, ELÉRHETŐSÉGET, ADATBIZTONSÁGOT ÉS BÁRMINEMŰ GARANCIÁT, AMELY AZ ÜGYMENETBŐL VAGY AZ ÜZLETVITELBŐL FAKAD.

A HIKVISION NEM GARANTÁL, VÁLLAL, SZAVATOL VAGY VÁLLAL FELELŐSSÉGET BÁRMELY TERMÉKÉRT, SZOFTVERÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMIT HARMADIK FÉL NYÚJT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (BELEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT A FELHŐ SZOLGÁLTATÁST) VAGY BÁRMELY HIPERLINKKEL KAPCSOLT WEBOLDALÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT.

A HIKVISION NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁSOKBAN FOGLALT VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAKÉRT ÉS A HIKVISION NEM FELELŐS A SZOLGÁLTATÁSOKBAN FOGLALT VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOK PONTOSSÁGÁÉRT, SZERZŐI JOGOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT VAGY TISZTESSÉGESSÉGÉÉRT. A HIKVISION NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS NEM SZAVATOL AZOKÉRT A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOKÉRT VAGY JAVASLATOKÉRT, AMELY SZOLGÁLTATÁSOKAT  A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL AJÁNLANAK VAGY VESZNEK. 

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA INTERNETKAPCSOLATOT IGÉNYEL ÉS ANNAK HASZNÁLATA TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÖN FELELŐSSÉGE. A HIKVISION NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS NEM SZAVATOL AZÉRT, HOGY AZ INTERNET HASZNÁLATA VESZÉLYTELEN, NEM HORDOZ VESZTESÉGET,  ESZKÖZROMLÁST, KIBERTÁMADÁST, VÍRUSTÁMADÁST, LEHALLGATÁST, HEKKERTÁMADÁST, ROSSZINDULATÚ SZOFTVERT VAGY EGYÉB BIZTONSÁGI TÁMADÁST, ÉS A HIKVISION NEM VÁLLAL EZEKKEL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN FELELŐSSÉGET.

A MEGFIGYELÉSRE, ADATVÉDELEMRE ÉS A MAGÁNÉLET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ORSZÁGRÓL ORSZÁGRA VÁLTOZHATNAK ÉS BIZONYOS FELELŐSSÉGGEL JÁRHATNAK AZZAL KAPCSOLATBAN, AHOGY ÖN A SZOLGÁLTATÁSOKAT HASZNÁLHATJA. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS VÁLLALJA, HOGY ÖN (ÉS NEM A HIKVISION) FELELŐS ANNAK BIZTOSÍTÁSÁÉRT, HOGY ÖN MEGFELELJEN AZOKNAK A JOGSZABÁLYOKNAK, AMELYEK ÖNRE VONATKOZNAK, ÉS A HIKVISION NEM FELELŐS, AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁSOKAT ILLEGÁLIS CÉLOKRA HASZNÁLTÁK, EGYEBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI ESETEKBEN: NEM POLGÁRI HASZNÁLAT, VIDEÓ- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZE NEM EGYEZTETHETŐ MÓDON, A TÁJÉKOZTATÁSRA ÉS HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS, HARMADIK FELEK JOGAINAK SÉRELME, ORVOSI CÉLOKRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁS, EGYÉB OLYAN HELYZETEK, AHOL A SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁJA HALÁLT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT.

 

11 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A HIKVISION SAJÁT, VEZETŐI, TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, RÉSZVÉNYESEI, LEÁNYVÁLLALATAI, SZERZŐDÉSES PARTNEREI, LICENCADÓI, BESZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGÉT MINDEN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ, ESETLEGES, KÜLÖNÖS, ESHETŐLEGES KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ OLYAN KÁROKAT IS, MINT AZ ÜZLETI NYERESÉG ELMARADÁSA, ÜZLETMENET FENNAKADÁSA, ADAT VAGY TARTALOMVESZTÉS, DOKUMENTÁCIÓVESZTÉS, NYERESÉG ELMARADÁSA, SZOLGÁLTATÁSBAN BEKÖVETKEZŐ FENNAKADÁS, SZÁMÍTÓGÉPES KÁR, HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE, A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉG, BIZALMAS ADATOK KISZIVÁRGÁSA, BÁRMINEMŰ MÁS KÁR VAGY VESZTESÉG, AMIT A SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁS HIBÁJA OKOZOTT, ALAPULJON AZ AKÁR SZAVATOSSÁGON, SZERZŐDÉSEN, KÁROKOZÁSON VAGY BÁRMELY MÁS JOGELVEN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY HIKVISION TUDOTT-E VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA-E AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL.

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A HIKVISION A FELELŐSSÉGÉT MINDEN OLYAN IGÉNNYEL SZEMBEN, AMELY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT, ALAPULJON AZ AKÁR GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, KÁROKOZÁSON VAGY BÁRMELY MÁS JOGELVEN. A HIKVISION KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET HIKVISION LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓ TEVÉKENYSÉGE MIATT.

A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK A KÁROKÉRT VALÓ HELYTÁLLÁS MIATT A HIKVISION ÉS ÖN KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS SZERVES RÉSZEI. 

 

12 Mentesítés

 

Ön mentesíti és kármentesen tartja HIKVISION-t, leányvállalatait, tisztviselőit, megbízottjait, alkalmazottait minden felelősség, kár, költség alól (beleértve a vitarendezés költségeit és a jogi képviselet észszerű költségeit is), ami harmadik fél igényeiből származik és ami abból ered, hogy Ön a szolgáltatásokat használta vagy megszegte a felhasználási feltételeket, és amennyiben ezek a felelősségek, károk és költségek Önnek tudhatók be.

 

13 Irányadó jog és vitarendezés

A jelen felhasználási feltételekre a Kínai Népköztársaság joga irányadó. Mindennemű vitát, ellentmondást vagy igényt, ami a jelen felhasználási feltételekből vagy azok megsértéséből, felmondásából, érvénytelenségéből fakad, végső formában a Kínai Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Választottbíróság (a továbbiakban: CIETAC) előtt kell rendezni Pekingben, a CIETAC szabályai szerint. A választottbírósági testület három tagból áll. A választottbíróság eljárási nyelve az angol, kivéve amennyiben a felek eltérően állapodnak meg.

 

14 Vegyes rendelkezések

 

14.1 Teljes megállapodás, lemondások, részleges érvénytelenség

 

A jelen felhasználási feltételek a teljes és kizárólagos megállapodást tartalmazzák Ön és a Hikvision között a szolgáltatások használata tárgyában, és a jelen feltételek felülírnak felváltanak minden és valamennyi korábbi szóbeli és írásbeli megállapodást a HIKVISION és Ön között a szolgáltatások tárgyában. Amennyiben a HIKVISION nem kényszeríti ki valamely jogát vagy a felhasználási feltételek valamely rendelkezését, az nem jelenti azt, hogy erről a jogáról vagy rendelkezésről vagy bármely más a felhasználási feltételekben szereplő jogról vagy rendelkezésről lemondott volna. Amennyiben valamely bíróság vagy választottbíróság a jelen felhasználási feltételekben biztosított jogot vagy rendelkezést érvénytelennek mond ki, Ön egyetért azzal, hogy a felhasználási feltételek többi része teljes mértékben hatályban és érvényben marad és az érvénytelen rendelkezést a jog által biztosított legteljesebb mértékben ki lehet kényszeríteni.

 

14.2 Átruházás

 

Ön nem ruházhatja át a felhasználási feltételeket és az abban biztosított jogokat vagy kötelezettségeket jogi rendelkezés formájában HIKVISION előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Bármely próbálkozás az Ön részéről a felhasználási feltételek átruházásra vagy átadására ilyen hozzájárulás hiányában semmis. A HIKVISION szabadon átruházhatja vagy átadhatja a jelen felhasználási feltételeket korlátozás nélkül úgy, hogy az teljes mértékben hatályban marad.

 

15 Kapcsolat

 

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük keressen minket haladéktalanul e-mailen az info@hikvision.com címen.

 

Copyright © 2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Contact Us
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.