ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Fontos figyelmeztetés

A Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. és annak leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: Hikvision vagy mi) kizárólagos, meghívásos és üzleti kapcsolaton alapuló partnerprogramot üzemeltet. Elkötelezettek vagyunk a partnereinkbe történő befektetés iránt a projektlehetőségek kiaknázása érdekében. Ahhoz, hogy partnerprogramunk tagja lehessen, regisztrálnia kell a Hikvision Partner Portál weboldalon, ami egy interaktív és nyílt felület. A portálon részesül az üzleti lehetőségek hálózata nyújtotta előnyökből, számos termékinformációból, gyakorlatias értékesítési eszközökből, marketing erőforrásokból. A Hikvision Partner Portál úgy került létrehozásra, hogy Önt a legfrissebb és legmegbízhatóbb tájékoztatással lássa el, az üzletfejlesztés érdekében.

A HIKVISION felismerte a magánélet védelmének fontosságát és a személyes adatok bizalmas kezelésének fontosságát. Ez az adatkezelési szabályzat minden projektünkre és szolgáltatásunkra érvényes és kimondja, hogyan gyűjtünk, használunk és hozunk nyilvánosságra adatokat a program felhasználóihoz kapcsolódóan.

A jelen adatkezelési szabályzat változhat a jogszabályok és rendeletek felülvizsgálata, a kormányzati szakpolitikák változása és a vállalati szabályzatok módosítása miatt. A jelen szabályzatban bekövetkező minden változtatást a weboldalunkon hozunk nyilvánosságra, vagy arról a felhasználót egyénileg értesítjük.

 

Személyes adatok gyűjtése

Az oldal használata során a HIKVISION bizonyos adatokat gyűjthet Önről a jelen szabályzattal összhangban. Az adatokat fel lehet osztani Ön által megadott és a HIKVISION által gyűjtött adatokra.

Az Ön által megadott személyes adatok magukban foglalják az Ön nevét, beosztását, részlegét, telefonszámát, e-mail címét, vállalata nevét, weboldalát, irányítószámát, vállalkozásának típusát, alkalmazottai számát, iparági besorolását, teljes biztonsági bevételét, teljes zártláncú videókamera-rendszer bevételét, egyéb fontos információkat.

Azon személyes adatokat, amelyek a sütikezelési szabályzatunkban vannak.

 

Személyes adatok felhasználása

A lehető legkevesebb személyes adatot gyűjtjük Önről ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatásokat tudjunk nyújtani az alábbi célok elérése érdekében:

  o    megkeresések teljesítése

  o    weboldalak biztonságának növelése, pl. felhasználó azonosítása, biztonsági védelem, csalás elleni védelem, adattárolás és háttértárolás

  o    a HIKVISION-nél betöltendő pozíció megpályázása érdekében

  o    adott pozícióra való alkalmasságának elbírálásához

  o    belső célokra, pl. auditok, adatelemzés, kutatás

  o    egyéb Ön által kért szolgáltatások nyújtása

  o    bizonyos nem létfontosságú sütik használata ahhoz, hogy jobban megértsük viselkedését, a felhasználói élmény növelése érdekében, a dizájnelemek tökéletesítése érdekében, illetve jobb szolgáltatások nyújtása érdekében

  o   egyben arra is használhatjuk az adatokat, ahogy ahhoz a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltakkal összhangban hozzájárult, vagy amit a jog számunkra megenged.

 

Személyes adatok megosztása

A HIKVISION nem osztja meg személyes adatait kivéve amennyiben (i) ahhoz előzetesen írásban hozzájárult, (ii) az alkalmazandó törvényekkel és rendeltekkel összhangban, amennyiben azt a hatóságok kérik, (iii) a szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben, vagy (iv) jogos érdekeink védelme érdekében, így pl. jogaink védelme közigazgatási vagy bírósági eljárásokban, vagy amennyiben az üzletet vagy annak egy részét másra átruházzuk.

A HIKVISION az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban megoszthatja a világ többi pontján lévő HIKVISION szervezetekkel az Ön adatait. A HIKVISION emellett bizonyos személyes adatokat harmadik fél stratégiai partnereinknek is átadhat, amikor azok a HIKVISION-nel dolgoznak együtt annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítsunk, vagy javítsuk szolgáltatásaink minőségét. Amikor megosztjuk az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokkal a fent említett esetekben, biztosítjuk, hogy az adatokat a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően adjuk át, az adatvédelemről szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A HIKVISION szerződéses kötelezettségeket vállaltatott, amelyeket az Európai Bizottság jóváhagyott az azonos szintű védelem érdekében. Ezeknek a megállapodásoknak a másolatáért keressen meg minket az alábbi kapcsolattartási információk alapján.

A HIKVISION a szükséges mértékre korlátozza az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, és megköveteli az alkalmazottaktól, hogy bizalmasan kezeljék az Ön adatait.

 

Személyes adatok tárolása

A HIKVISION az Ön személyes adatait a szükséges ideig tárolja, a kérdésének megválaszolása érdekében. Személyes adatait addig őrizzük, amíg feltétlenül szükséges a jelen szabályzatban foglalt célok elérése érdekében, kivéve amennyiben azok törlését Ön kéri vagy jogszabály előírja.

 

Személyes adatok átadása

A vonatkozó jogszabályokkal összhangban járunk el, amennyiben az Ön személyes adatait tovább kell adnunk az Ön országán kívülre leányvállalataink vagy harmadik felek részére. Különösen figyelünk arra, hogy minden adatátadás összhangban álljon az Önre érvényes helyi adatvédelmi szabályozással, erre megfelelő biztonsági intézkedéseket tartunk fenn. Önnek joga van megismerni ezeket a HIKVISION által bevezetett, az adatok átadása során alkalmazott óvintézkedéseket.

A HIKVISION egy kínai központtal rendelkező világszinten működő vállalat. Ennek megfelelően megfelelve a vonatkozó jogszabályoknak, átadhatjuk személyes adatait a HIKVISION csoport valamely tagjának a világon a jelen adatkezelési szabályzatban megfogalmazottak szerint. Tovább is adhatjuk személyes adatait harmadik fél szolgáltatóinknak, akik olyan országban vagy területen helyezkednek el, amely az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT) kívül esik.

Amikor a HIKVISION az EGT-ből eredő személyes adatot oszt meg EGT-n kívüli harmadik féllel, aki nem szükségszerűen egy HIKVISION szervezet, alkalmazzuk az EU általános szerződési feltételeit, vagy más hasonló, a GDPR-nek megfelelő biztosítékot.

A HIKVISION tengerentúli, a HIKVISION által üzemeltett egységeket használhat a személyes adatok tárolására. Jelenleg a HIKVISION adatközpontja az AWS Serveren van Tokióban. Ön tudomással bír arról, hogy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok eltérőek és személyes adatait tengerentúli egységekbe átadhatjuk és ott tárolhatjuk. Mindazonáltal ez nem csorbítja semmiben azon elhatározásunkat, hogy megóvjuk az Ön személyes adatait a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

 

Az Ön jogai

A személyes adatainak naprakészen tartása segít minket abban, hogy a legmegfelelőbb ajánlatokat kaphassa tőlünk. Ön hozzáférhet, frissítheti és törölheti személyes adatait a fiókján keresztül. Készek vagyunk segíteni Önt abban, hogy kezelje előfizetéseit, deaktiválja a fiókját, valamint, hogy eltávolítsa aktív fiókját és adatait.

Az Ön személyes adatait a jelen adatkezelési szabályzatban megfogalmazott célok elérése érdekében szükséges ideig őrizzük meg, kivéve amennyiben jogszabály alapján ennél hosszabb ideig vagyunk kötelesek személyes adatait megőrizni.

Amennyiben Ön az Európai Unióban él, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott mértékig bizonyos jogokkal rendelkezik személyes adatainak védelme érdekében, ilyen a hozzáféréshez való jog, a helyesbítéshez való jog, a korlátozáshoz való jog, az ellenzéshez való jog és az adatok hordozhatósága. Jogai gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a lenti elérhetőségeken. Egyben arra is módja van, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor térítésmentesen visszavonhassa. Ezt úgy teheti meg, hogy megtiltja az adatainak direkt marketing céljára történő felhasználását, vagy elutasítja a sütik használatát a böngészőjének megfelelő beállításával. Amennyiben kétsége merülne fel arra vonatkozólag, ahogyan  személyes adatait kezeljük, lehetősége van panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz.

 

Sütik használata

Sütiket és egyéb eszközöket is használunk arra, hogy nyilvántartást vezessünk, tároljuk beállításait, javítsuk reklámozási tevékenységünket, illetve, hogy bizonyos személyazonosításra nem alkalmas adatot gyűjtsünk (ilyen pl. a naplózás és a készülékadat). Ez segít minket abban, hogy jobban megértsük, hogyan használja szolgáltatásainkat és termékeinket, diagnosztizáljuk és megoldjuk az Önnél felmerülő problémákat, és egyéb módon kezeljük és javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat. A sütik használata egyben a weboldalunkon való könnyebb navigálást is segíti.

További információkért kérjük, olvassa el süti szabályzatunkat

 

Az adatkezelési szabályzat módosításai

Időről időre módosíthatjuk adatkezelési szabályzatunkat. Amikor ezt tesszük, tájékoztatjuk Önt a lényeges változásokról a jogszabályi követelményeknek megfelelően. Egyben itt is kihelyezünk egy frissített változatot. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el ide a frissítésekért.

 

Kapcsolat

Amennyiben kérdése vagy kételye merülne fel azzal kapcsolatban, ahogyan a HIKVISION az Ön személyes adatait kezeli, kapcsolatba léphet velünk a legal@hikvision.com címen. Ha továbbra is aggályai vannak, panasszal fordulhat az Ön országában illetékes adatvédelmi hatósághoz.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Contact Us
back to top