iVMS-5200 ANPR

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Dùng thử miễn phí 30 ngày

Tải bản dùng thử miễn phí 30 ngày của phần mềm giám sát bằng video hàng đầu và trải nghiệm tất cả lợi ích của một hệ thống quản lý trung tâm vượt trội. Có một số hạn chế về các kênh và chức năng bổ trợ trong phiên bản dùng thử miễn phí của Phần mềm ANPR iVMS-5200. Vui lòng mua giấy phép, nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ chức năng. Sau đây là các chức năng và dung lượng của phiên bản dùng thử:

 

 Thông tin về cấp phép  Tổng
 Camera ANPR   2 kênh
 Máy chủ ghi hình  1 máy chủ

Môi trường hoạt động

 

Hệ điều hành:

    1. Hệ điều hành cho máy chủ:

 Windows Server 2008 R2 (64-bit) / Windows Server 2012 (64-bit) / Windows 7 (64-bit) / Windows 8 (64-bit) / Windows 8.1 (64-bit) / Windows 10 (64-bit)   

    2. Hệ điều hành cho máy khách điều khiển:

Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (64-bit)

    

Phiên bản trình duyệt:

  1. Internet Explorer 9/10/11 trở lên (32-bit)
  2. Chrome 35/36/37/38/39/40/41/42/43/44 (32-bit)
  3. Firefox 32/33/34/35/36/37/38/39/40 (32-bit)

Lưu ý: Đối với Chrome 43/44, vui lòng bật NPAPI cho trình duyệt web

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Yêu cầu về phần mềm & hiệu suất phần cứng bên dưới.

TẢI XUỐNG PHẦN MỀM

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi