Phần mềm đo nhiệt độ iVMS-4800

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Mô tả phần mềm:

 

iVMS-4800(2.1.0.3) is a software to do temperature measurement analysis with thermal cameras. Phần mềm này hỗ trợ phân tích nhiệt độ ở chế độ trực tuyến hoặc ngoại tuyến và xuất báo cáo đo nhiệt độ. Với chức năng phân tích nhiệt độ, bạn có thể điều chỉnh bảng màu hình ảnh, thông số nhiệt độ, v.v.

 

Ở chế độ trực tuyến, bạn có thể kết nối các camera nhiệt và giám sát sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian thực. (Camera nhiệt ký mạng, dòng DS-2TA)

Ở chế độ ngoại tuyến, bạn có thể phân tích hình ảnh và video đã ghi. (Camera nhiệt ký cầm tay, dòng DS-2TP)

 

Chức năng mới bổ sung:

 1. Đo nhiệt độ trực tuyến
  Hỗ trợ SADP: Kích hoạt thiết bị, cài đặt thông số mạng và đặt lại mật khẩu.
  Hỗ trợ đo nhiệt độ ở chế độ video & âm thanh
  Hỗ trợ đo nhiệt độ cho dữ liệu thô: Chế độ bình thường, chế độ chuyên gia, thang độ xám và đường cong nhiệt độ
 2. Phân tích video ngoại tuyến:
  Hỗ trợ chế độ bình thường, chế độ chuyên gia, thang độ xám và đường cong nhiệt độ
  Bảo trì thiết bị:
 3. Hỗ trợ hiệu chỉnh điểm chết, nâng cấp thiết bị và đặt lại thông số thiết bị.

 

Chức năng được cải tiến:

Tối ưu hóa phân tích hình ảnh ngoại tuyến: Phạm vi đo nhiệt độ, chế độ bình thường, chế độ chuyên gia và thang độ xám.

 

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top