HikCentral Professional V1.4.2

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Tải hệ thống Giám sát quản lý bằng video hàng đầu và trải nghiệm tất cả lợi ích của một hệ thống quản lý trung tâm vượt trội. Có  hai phiên bản phần mềm: phiên bản miễn phí và phiên bản đầy đủ. Có sự hạn chế về các chức năng ở phiên bản miễn phí. Nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ chức năng của phần mềm, vui lòng mua giấy phép để kích hoạt phiên bản miễn phí lên phiên bản đầy đủ. Để biết chi tiết các điểm khác biệt về chức năng giữa phiên bản miễn phí và phiên bản đầy đủ, vui lòng tham khảo tài liệu So sánh (Miễn phí & Đầy đủ) bên dưới.

TẢI XUỐNG PHẦN MỀM
 • HikCentral Professional_V1.4.2
   • MD5:D44C21616F97CA61DE1347EE58F8E5AD
   • SHA1:1E741D0ED3142EDC868ED888A1DB3605D7E242F8
   • Dung lượng: 890MB
  Gói ngôn ngữ cho HikCentral Professional V1.4.2
   • MD5:3446CEA7E4961F64B4C5BE5FAD9FB9DA
   • SHA1:F74D78DC5A91C70B5A1FBE2B83C7195A93570742
   • Dung lượng: 24,26MB
 • HikCentral Professional Control Client x86 V1.4.2
  Tải xuống
   • MD5:96085E4D51906E40F69B421EE8F227B1
   • SHA1:1DEE4628385F532283439DE526F292E804B919E9
   • Dung lượng: 240MB
  HIKVISION pStor
   • MD5:68f09d524572a12876c1434a39caf48b
   • SHA1:33fe44dc507689d1445bddd66d5969ae482145ed
   • Dung lượng: 380MB
 • HikCentral Professional Control Client x64 V1.4.2
   • MD5:B275518F526CE60FA1C323238CC0612D
   • SHA1:6366423AEF52527F67338EA33C0239C1A33381B5
   • Dung lượng: 253MB

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi