HikCentral Professional V1_6

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Tải hệ thống Giám sát quản lý bằng video hàng đầu và trải nghiệm tất cả lợi ích của một hệ thống quản lý trung tâm vượt trội. Có  hai phiên bản phần mềm: phiên bản miễn phí và phiên bản đầy đủ. Có sự hạn chế về các chức năng ở phiên bản miễn phí. Nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ chức năng của phần mềm, vui lòng mua giấy phép để kích hoạt phiên bản miễn phí lên phiên bản đầy đủ. Để biết chi tiết các điểm khác biệt về chức năng giữa phiên bản miễn phí và phiên bản đầy đủ, vui lòng tham khảo tài liệu So sánh (Miễn phí & Đầy đủ) bên dưới.

TẢI XUỐNG PHẦN MỀM
 • HikCentral Professional V1_6
   • MD5: B466C5181850DB361772D4EF22EBAACB
   • SHA1: DC4D952468179AA8477C1F3717F1229E4269CA00
   • Dung lượng: 893MB
  HikCentral Professional Client V1.5.0 Win x64 Installer.msi
   • MD5: 41262D75BF5E6F16614E9F6931D5F987
   • SHA1: A3F76630130DCEB28FE0A0367FF5C0A6849AE98B
   • Dung lượng: 260MB
  Gói ngôn ngữ cho HikCentral Professional
   • MD5:D7F3B562614804A895F6CB6BE1A1ADAF
   • Sha1:6AD2AF94AF448307EBC45913C9B841282A26D34
   • Dung lượng: 26,9MB
 • HikCentral Professional Control Client x64 V1.5.0.exe
   • MD5: 41262D75BF5E6F16614E9F6931D5F987
   • SHA1: A3F76630130DCEB28FE0A0367FF5C0A6849AE98B
   • Dung lượng: 260MB
  pStor V1.4.0
   • MD5:b68002cb36242f8fb40aa1044e984bad
   • SHA1:b838a1296a8b9de8aa74720ed914aa3490e8a2f4
   • Dung lượng: 376MB
 • HikCentral Professional Control Client x86 V1.5.0.exe
   • MD5:E328CFACC9F525FC1868CC6155BAB9A4
   • SHA1:B4C1DD9F663C49F17317023ACC281D0E72797293
   • Dung lượng: 242MB
  HikCentral Professional Client V1.5.0 Win x86 Installer.msi
   • MD5:E328CFACC9F525FC1868CC6155BAB9A4
   • SHA1:B4C1DD9F663C49F17317023ACC281D0E72797293
   • Dung lượng: 242MB
VIDEO HƯỚNG DẪN THAO TÁC

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi