Trình điều khiển Windows cho card DS-4000 400 4200 4300

Trình điều khiển Windows cho card DS-4000 4100 4200 4300

Mô tả phần mềm:

 

Có bao gồm trình điều khiển card cho Windows 32-bit và 64-bit, vui lòng đọc Lưu ý và câu hỏi thường gặp khi cài đặt Hikvision Card Windows Driver (được bao gồm trong tập tin tải xuống) trước khi cài đặt.

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi