การเลือกเลนส์ของ Hikvision
การเลือกเลนส์ของ Hikvision
V2.2.0.8 |156.88MB |2022/11/22
ใช้สำหรับเลือกเลนส์กล้อง คำนวณพารามิเตอร์การติดตั้งกล้อง และการจำลองสถานการณ์การเฝ้าระวังซึ่งช่วยในการเลือกกล้องที่เหมาะสมในโครงการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งประกอบด้วยโหมดปกติ โหมดเช็คพอยต์ และโหมดการฝ่าฝืนบริเวณทางแยก ซึ่งตอบสนองความต้องการในการสร้าง FoV ของกล้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้สำหรับเลือกเลนส์กล้อง คำนวณพารามิเตอร์การติดตั้งกล้อง และการจำลองสถานการณ์การเฝ้าระวังซึ่งช่วยในการเลือกกล้องที่เหมาะสมในโครงการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งประกอบด้วยโหมดปกติ โหมดเช็คพอยต์ และโหมดการฝ่าฝืนบริเวณทางแยก ซึ่งตอบสนองความต้องการในการสร้าง FoV ของกล้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

ติดต่อเรา
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.