การเลือกเลนส์ของ Hikvision
การเลือกเลนส์ของ Hikvision
V2.1.0.5 |146.79MB |2021/10/27
เครื่องมือการเลือกเลนส์ (Lens Selection Tool) รองรับการจำลองสถานการณ์เฝ้าระวังและให้โซลูชันการเลือกเลนส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เครื่องมือการเลือกเลนส์ (Lens Selection Tool) รองรับการจำลองสถานการณ์เฝ้าระวังและให้โซลูชันการเลือกเลนส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

ติดต่อเรา
back to top
Top