This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

ติดต่อเรา
ข้อเสนอของเรา

นักช้อปในปัจจุบันมีเวลาในการช้อปปิ้งที่ร้านน้อยลง และพวกเขาคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์การชำระเงินที่รวดเร็วและสะดวก คุณจะจัดการให้เวลาในการรอชำระเงินเหลือน้อยที่สุดได้อย่างไร และจะตอบสนองต่อการรอคิวชำระเงินที่ยาวขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไร เทคโนโลยีการตรวจจับการรอคิวอัจฉริยะสามารถเป็นคำตอบได้

เทคโนโลยีการตรวจจับการรอคิวใช้กล้องเพื่อนับจำนวนคนที่อยู่ในคิวเพื่อประเมินเกณฑ์ เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากยังมีลูกค้าจำนวนมากที่รออยู่ ระบบจะแจ้งเตือนฝ่ายจัดการร้านค้าเพื่อให้เปิดเคาน์เตอร์เช็คเอาท์หรือเครื่องเก็บเงินใหม่

แอปพลิเคชัน

เทคโนโลยีการตรวจจับการรอคิวระดับผู้นำในตลาดของ Hikvision สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวที่ล้ำหน้าให้แก่ร้านค้าปลีก เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์แสดงนิทรรศการ ร้านสาขา และในทุกสถานการณ์ที่มีการรอคิวชำระเงิน การวิเคราะห์แบบอัจฉริยะเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อ

การใช้งาน

ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ใช้กล้องความละเอียดสูงและอัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกของ Hikvisionเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายนี้มีความแม่นยำสูงในการนับจำนวนคน และยังสามารถตรวจจับเวลาหยุดดูเฉพาะของพวกเขาได้อีกด้วย

เมื่อพบคิวที่ยาวเกินไปหรือลูกค้าที่รอนานเกินไป ระบบปฏิบัติการจะแจ้งให้ผู้จัดการร้านทราบทันทีเพื่อเปิดช่องการเช็คเอาท์ใหม่ ทำให้กระบวนการนี้รวดเร็วและง่ายขึ้นสำหรับลูกค้า 

การใช้งาน

ปรับตารางเวลาของพนักงานให้เหมาะสม

เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีการตรวจจับการรอคิวจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของร้านให้ดีขึ้นได้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่ของการเคลื่อนตัวทั่วไปของลูกค้าในระหว่างชั่วโมงการทำงานที่ระบุไว้ ผู้จัดการจึงสามารถปรับเพิ่มและลดจำนวนพนักงานได้ตามนั้น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ:
RELATED ARTICLES